Прокурорската колегия на ВСС прие декларация срещу опитите за грубо посегателство срещу независимостта и доброто име на българските магистрати, нарушаването на върховенството на закона, принципа за разделението на властите и опитите за политически натиск, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Декларацията е по повод медийна публикация, свързана с прокурор Боряна Бецова и материал, свързан с името на магистрата и проверката на записите на премиера Бойко Борисов, и изявление на Христо Иванов, председател на ПП "Движение Да България" от 3 август.

Главният прокурор Иван Гешев е подкрепил декларацията и е подчертал, че атаките са неаргументирани.

"Считаме, че преднамереното, недобросъвестно представяне на работата и кариерното развитие на прокурор Бецова, целящо създаване на внушения за зависимости и нарушаване на конституционно установения принцип - прокурорът да се подчинява само на закона при осъществяване на своите функции, засягат както доброто име и професионализма на прокурор Бецова, така и авторитета на Прокуратурата, върховенството на закона и доверието в съдебната власт. В тази връзка изразяваме разочарование от манипулативно представената информация. 

Още по-тревожни са системните и целенасочени опити на Христо Иванов - председател на ПП "Движение Да България" за политически натиск върху независимостта на Прокуратурата на Република България и нейното дискредитиране пред българското общество и европейските ни партньори.

Отправените обвинения за деморализиране, депрофесионализиране, корумпираност и откровено криминализиране на прокурорите, злоупотреба с правомощия, политически ангажименти, манипулирани резултати от прокурорски проверки, както и неправомерните искания за оставка на главния прокурор Иван Гешев, изчистване на Прокуратурата и цялостен реподбор на прокурорите (практически представляващи лустрация) поругават независимостта и подронват престижа на прокуратурата и съдебната власт. Тези твърдения са в пълен противовес на демократичните ценности и принципи на правовата държава, които политическото движение, представлявано от Христо Иванов, прокламира, че убедено защитава", пишат от колегията.

В декларацията българските политици са призовани да не превръщат Прокуратурата в "заложник на започналата предизборна кампания", както и да се въздържат от изявления и действия, с които накърняват независимостта на съдебната власт и доброто име на българските магистрати.

Декларация ще бъде изпратена на Европейската комисия, Европейския парламент, на посолствата на всички държави-членки на Европейския съюз в България, на посолствата на САЩ и Обединено кралство Великобритания.