България винаги е поставяла акцент върху превенцията на незаконната миграция. Ето защо страната ни приветства всички иновативни решения на Европейския съюз (ЕС) в тази посока. С това основно послание премиерът Николай Денков се включи във видеоконферентен разговор с още 12 министър-председатели на държави-членки на ЕС по въпросите на миграцията.

Целта на срещата беше участниците да координират позициите си по тази тема преди заседанието на Европейския съвет на 29-30 юни т.г., съобщава Правителствената пресслужба.

Премиерът подчерта готовността на България да подкрепи всички предложения, които ефективно биха облекчили задачата на страните на първа линия, каквато е и нашата страна.

"Трябва да действаме проактивно и да гарантираме, че държавите-членки, изложени на риск от миграционен натиск, ще получат навременна подкрепа, съответстваща на техните потребности", заяви българският премиер.

Той припомни, че през март т.г. е започнало изпълнението на съвместен пилотен проект на България и ЕС, който има за цел да подобри граничния контрол и да предотврати незаконните преминавания на външната граница на Съюза на българска територия.

Желанието на всички участници в срещата е да намерят устойчиви решения за управление на миграцията на ниво ЕС.

На предстоящото заседание на Европейския съвет те ще подчертаят необходимостта от ясно структуриран подход по темата както в организационен, така и във финансов аспект, информират още от правителствения пресцентър.

Междувременно правителството назначи още четирима заместник-министри в две министерства.

В Министерството на транспорта и съобщенията поста поемат Анна Натова, Григори Григоров и Бисер Минчев.

Близо 10 години от професионалната кариера на Анна Натова е свързана с Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", където е заемала различни ръководни длъжности, включително генерален директор през 2022 г. Григори Григоров е председател на Съвета на директорите на Холдинг "Български държавни железници" ЕАД в периода от 2018 г. до 2021 г. Бисер Минчев е с дългогодишен управленски опит в структурата на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура". Към момента е главен ревизор по безопасността на транспорта.

В Министерството на енергетиката на длъжността заместник-министър е назначена Ива Петрова. Има 10-годишен професионален опит в същото министерство, където последователно е била експерт, директор в дирекция "Енергийни пазари и преструктуриране" и заместник-министър.