В следващите дни и седмици трябва да отпаднат ограниченията в училище, свързани с тестването на децата - такова е категоричното мнение на министъра на образованието и науката.

Днес или най-късно утре към Министерството на здравеопазването ще бъде изпратено официално писмо в тази насока, но здравните експерти трябва да решат дали се променя ситуацията от това, че искаме украинските деца да влязат в училище, каза акад. Николай Денков на заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Министър Денков отговори на актуален въпрос от народния представител от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов, който го попита кога ще бъдат отменени антигенните тестове за COVID-19 за учениците, както и дали това ще може да стане от датата на отпадане на зеления сертификат. Проф. Ангелов попита също министър Денков дали с оставащите средства от антигенните тестове за учениците ще може да се купят пречистватели за въздуха в училищата.

"Тези въздухопречистватели, за които се говори, не пречистват въздуха от вируси и бактерии, като има специални проучвания по тази тема. Има специален клас въздухопречистватели, които са много по-скъпи, но все още са в изпитателен срок в развитите страни", обясни образователният министър.

Костадин Костадин от "Възраждане" също постави актуален въпрос за премахването на тестовете на учениците за COVID-19 и за купуването на пречистватели за въздуха в училищата. Министър Николай Денков коментира, че въздухопречиствател за 500 лева не предпазва от COVID-19, а новите пречистватели, които се изпитват, струват повече от 10 000 лева. Такива пречистватели на въздуха ги няма в магазините в България, отбеляза образователният министър.

Той изрази надежда да няма повече вълни от COVID-19 и да няма нужда от повече тестване на учениците, но отбеляза, че тестването е широко разпространено в много държави. Към момента средствата от тестването на учениците трябва да се задържат, защото не се знае какво ще се случи през есента. Ако няма следваща вълна от COVID-19, има идеи за какво ще се използват тези средства в образованието, каза министър Николай Денков.

Нов преглед на учебните програми и учебници

Ще направим специално социологическо проучване за това къде и какви са проблемите в учебните програми по общообразователните предмети. Ще направим и отделно допитване с ученическите съвети и с Държавната агенция за закрила на детето. В прегледа на учебниците ще участват и представители на социалните партньори, каза още акад. Николай Денков на заседанието на парламентарната комисия по образованието и науката в отговор на актуален въпрос от "Продължаваме Промяната" за експертите и учителите, включени в прегледа на учебните програми и на учебниците.

Ще започнем с прегледа на учебните програми, защото трябва да изчистим кои от тях приемаме за достатъчно добри и кои имат нужда от промяна, обясни образователният министър. Целта е да знаем след това, когато се преглеждат учебниците, как, ако има проблеми в програмите, са пренесени и в учебниците. Това ще отнеме време, отбеляза министър Денков. Нашият план е до края на учебната година, приблизително, а може и малко по-рано, да имаме яснота за учебните програми - къде са проблемите, и след това да използваме лятото, когато и учителите имат повече време, за да направим преглед и на учебниците, каза образователният министър.

Министър Денков каза в отговор на въпрос, че в екипите за преглед на учебните програми и на учебниците няма да бъдат включени представители на неправителствени организации.

От ДПС поставиха въпроса дали се предвижда промяна в постановлението за безплатните учебници на учениците. "В коалиционното споразумение е разписано, че ще бъдат осигурени безплатни учебници за всички ученици по общообразователните предмети до края на обучението. Обсъждахме дали да влезе в този бюджет, който беше приет наскоро, но се оказа, че няма да можем да подготвим учебниците, чисто технологично, за учебната година, която ще започне. Затова дискусията с Министерството на финансите приключи с това, че ще включим този бюджет в актуализацията и ще започнем процеса, за да може безплатните учебници да влязат в употреба от следващата учебна година - 2023/2024", обясни министър Николай Денков.