Нито един представител на политическа сила не дойде още в обявения начален час - 9:30 часа, в първия ден за регистрация в ЦИК за участие в изборите "две в едно" на 9 юни.

До този момент все още няма пристигнали в ЦИК желаещи за регистрация, съобщи БТА. 

Днес Централната избирателна комисия започна да приема документи на партии и коалиции за изборите за членове на Европейския парламент от България и за народни представители.

Крайният срок за подаване на заявления е до 17:00 часа 24 април. Документи се приемат всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, във фоайето, вход "Ларго".

От ЦИК напомнят, че към заявлението трябва да се представи и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията за съответния вид избор. В случаите, когато партия или коалиция заявява участие и в двата вида избори, може да представи един списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели - български граждани, които имат избирателни права да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Всеки избирател може да участва само в един списък за съответния вид избор или само в един списък - общ за двата вида избори. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.

Регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от България може да бъде подкрепена и от избиратели граждани на друга държава членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис.