Тези изменения в Закона за социално подпомагане са били обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи днес правителственият пресцентър, предаде "Стандарт нюз".
Ограничението от 18 месеца бе въведено по настояване на бившия социален министър Емилия Масларова през 2006 г. От началото на 2009 г. срокът бе намален на 12 месеца. Масларова тогава обясни, че няма как да свие повече срока, тъй като половин година не е достатъчна за преминаване на курсове за квалификация и преквалификация.
Възстановяването на безсрочното получаване на социални помощи става по препоръка на Европейския комитет за социални права след колективна жалба на Европейския център по правата на ромите, внесена в Съвета на Европа.Европейският комитет за социални права констатира, че човек, на когото е отказано продължаване на правото на месечни социални помощи поради тези законови мерки, може да изгуби основното си средство за препитание.
Предлага се промяната в Закона за социално подпомагане да влезе в сила от 1 януари 2011 г. Окончателното решение ще бъде взето на следващо заседание на тристранката, а след това трябва да бъде гласувано и от правителството и парламента.
Друга промяна в Закона за социалното подпомагане е свързана с въвеждането на нов вид целева социална помощ за хора с трайни увреждания, заменяща досегашната интеграционна добавка. Целевата помощ ще почива на същите принципи за прилагане на доходен критерий, но ще се вземат предвид и степента на намалената работоспособност или вида и степента на увреждането, предаде БТА.
В подзаконова уредба, регламентираща условията и реда за предоставяне на социални помощи, размерът на целевата помощ ще бъде диференциран, така че да гарантира по-добрата защита на хората, при които рискът от изпадане в бедност е най-голям.
Предлаганите промени регламентират и задължения на областния управител и на Общинския съвет (с координиращите функции на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане) за приемане на стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги в съответните региони. Така се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората в дадена община или област.
Предижда се и създаване на нормативна възможност за пряко договаряне между кмета на общината и регистриран частен доставчик на социални услуги, за да се стимулира развитието на социалното предприемачество и да се създават публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.