Жителите на пловдивското село Белащица отново излязоха на протест с искане за закриване на кариерата за добив на инертни материали, която се намира в Родопите в непосредствена близост до селото. От Инициативния комитет "Стоп на кариерите в Белащица" уточниха, че действията им са провокирани от решението на Върховния административен съд (ВАС), отменящо решение на Пловдивския съд, с което се отхвърля акт на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив срещу един от концесионерите на кариерата в Белащица - "Холсим кариерни материали".

По думите на една от протестиращите Светла Попова инвестиционните намерения на "Холсим кариерни материали" и "Пътища" съответно за 25 и 15 години продължават. Тя подчерта, че жителите на селото са възмутени от това развитие на казуса, след като от няколко години активно протестират, провеждат срещи с представители на всякакви държавни институции, голяма част от които са ги подкрепяли, но само на думи. Реално, с факти не сме видели никаква подкрепа до момента нито от Министерството на околната среда и водите, респективно от РИОСВ, нищо от община "Родопи", на чиято територия се намират селото и кариерата, която с фалшиви обещания ни залъгва три години, подчерта Попова. Според нея всички институции работят в подкрепа на продължаване на кариерите. Тя добави, че не се взема под внимание и състоянието на пътя, по който минават тежките камиони с инертни материали. Тя припомни, че Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив е открила, че на територията на кариерите има водоизточници, които не се ползват, защото според нея "ще се пречи по този начин на кариерната дейност, което е с висш приоритет в нашата държава, а селото е на воден режим през лятото".

Протестът ще продължи до тогава, докато има инвестиционни намерения за удължаване дейността на кариерите, каза Светла Попова и допълни, че в определени моменти днес ще затворят пътя, пресичайки многократно през него. Протестиращите издигнаха плакати "Оставете планината на природата", "Нова концесия е сигурен път към екокатастрофа", "Стоп на кариерата".

Жителите на селото протестират вече пет години и през всичкото това време настояват за незабавно спиране на кариерната дейност и изпълнение на поетите ангажименти от община "Родопи". Сред исканията им са и спиране на движението на тежкотоварни камиони през селото, разширяване на урбанизираната територия, изработване на Общ устройствен план на село Белащица, проверка на законността и премахване на складовете за взривни материали.