Кметът на Община "Родопи" Павел Михайлов съобщи, че премиерът Кирил Петков е поел ангажимент кариерите край пловдивското село Белащица да бъдат спрени окончателно. По думите на Михайлов, разпространени от пресцентъра на общината, министър-председателят е гарантирал, че договорите за концесия на двете кариери няма да бъдат подновени.

Вчера Павел Михайлов беше делегат на Общото събрание (ОС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На форума присъства и премиерът Кирил Петков. Двамата са обсъдили в детайли проблема, като в конферентен разговор е участвал и министърът на енергетиката Александър Николов.

Жителите на село Белащица от четири години протестират срещу дейността на двете съоръжения. От миналата година двете кариери са с изтекли концесионни договори и хората настояват да се прекрати всякаква дейност по добив, преработка и извозване на инертни материали от територията им. Според тях добиването на инертни материали от планината води да запрашаване на въздуха и замърсяване на два водоизточника от района, чиято вода може да се включи във водопроводната мрежа на селото.