Животновъди от Пловдивска област издигнаха палатков лагер край Подбалканския път на източния вход за Калофер в знак на символичен протест. От утре обаче протестите стават ефективни, като животновъдите ще блокират пътя и ще спрат автомобилното движение. 

Недоволството е заради ограниченията за паша на селскостопанските животни на територията на националните паркове "Централен Балкан", "Рила" и "Пирин", като според фермерите през последните 25 години непрекъснато се ограничава възможността да извеждат животните си на паша в Балкана.

В началото на април стана ясно, че парковите дирекции променят режима на ползване за пашуване на селскостопанските животните. Причината е, че от 2006 г. до миналата година броят на животните, които ползват пасищата в националните паркове, е нараснал от 7855 на 47 900, като много се е увеличил едрият рогат добитък. Проблемът с ограничената паша в националните паркове засяга цяла Централна България, включително общините Калофер, Карлово и Павел баня.

"Предварителните ни планове бяха днес да е първият ден, в който ще затворим Подбалканския път, но в последния момент решихме да отложим с един ден, защото има изискване по закон и трябваше да изчакаме 48 часа, а ние искаме да спазваме правилата. Затова променихме предварителната организация и днес протестираме символично. Искаме да привлечем внимание и гласът ни да бъде чут, за да се разреши най-накрая проблемът с нормативните разпоредби, заради които животните ни няма къде да пасат", коментира пред БТА животновъдът Тодор Диклиев.

Фермерите са категорични, че от 5 юни ще затварят Подбалканския път всеки ден за по един час. Те настояват да бъдат променени нормативните разпоредби, които ограничават пашата на животни в териториите, попадащи в границите на Национален парк "Централен Балкан". Според фермерите въведените ограничения засягат животновъдството в цяла Централна България и застрашават сектора, като ще доведат най-малко до намаляване на броя на отглежданите говеда и овце.

Протестиращите са изпратили писма до Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите, в които са изложили проблема и своите искания за решаването му.

От двете ведомства все още няма отговор. С официална позиция по въпроса излязоха от Национален парк "Централен Балкан", която гласи, че тези ограничения не застрашават развитието на животновъдството в България. В България има само три национални парка - "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан". Общата площ на трите парка е под 2% от националната територия. Данните за 2023 г. показват, че по-малко от 3% от едрия рогат добитък и по-малко от 3% от овцете в България са пашували на територията на националните паркове. Площта на пасищата, на които се разрешава паша в националните паркове съгласно утвърдените годишни планове, представлява едва около 2,5 на сто от пасищата в страната", обясниха от Национален парк "Централен Балкан".

Според дирекцията на парка при последното докладване за състоянието на тревните местообитания към Европейската комисия, то е било отчетено като неблагоприятно и затова е наложително да се предприемат корективни действия по отношение на натоварването на тези чувствителни територии и ограничаване на броя на пашуващите животни, тъй като поддържането на природните местообитания в благоприятно състояние е както отговорност към природата на България, така и задължение на страната като държава членка на Европейския съюз.

В позицията на НП "Централен Балкан" се казва още: 

"С годишните планове за паша за 2024 г. е постигнат оптимален компромис, който да даде възможност на животновъдите и тази година да пашуват на територията на националните паркове, но с редуцирано натоварване на пасищата. Целият допустим пасищен ресурс на националните паркове ще бъде предоставен за ползване на животновъдите, като условията за подпомагане ще са съгласно изискванията на Стратегическия план и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Съгласно утвърдените годишни планове за паша, площта за извършване на тези дейности в парковете е относително същата спрямо 2023 г. и е приблизително 34 000 ха, като нормата за натоварване е 0,4 животински единици на хектар. Така на територията на националните паркове ще могат да пашуват близо 39 000 животни". 

Според протестиращите животновъди това е крайно недостатъчно, защото само в Калофер има 20 животновъди, които отглеждат близо 2900 говеда и около 5000 овце. Фермерите обявиха, че са готови дори да се откажат от субсидиите, които получават, но да запазят пасищата.