В Синодалната палата вече започна гласуването за избор на български патриарх от делегатите на Патриаршеския избирателен църковен събор, които преди това се придвижиха от академичната зала на Българската академия на науките, предава БТА.

Първо гласува наместник-председателят на Светия синод - Врачанският митрополит Григорий. Гласуват и членовете на Светия синод по старшинство.

Гласуването е с бюлетина, в която са написани имената на тримата кандидати, като се огражда името на избрания от делегата кандидат.

Преди да започне гласуването в приемния салон на Синодалната палата урната беше запечатана с подписите на членовете на изборното бюро и с печат.

Делегатите на Четвъртия Патриаршески избирателен църковен събор са 140, съобщиха от Българската патриаршия. В тях са включени: наместник-председаделят на Светия синод - Врачанският митрополит Григорий, 13 митрополити, 12 епископи, делегатите от епархиите: Софийска - 12, на САЩ, Канада и Австралия - 6, Великотърновска - 7, Плевенска - 5, Ловчанска - 7, Пловдивска - 7, Западно- и Средноевропейска - 6, Варненска - 7, Неврокопска - 7, Русенска - 7, Старозагорска - 7, Врачанска - 7, Видинска - 7, Доростолска - 7, Сливенска - 7, на ставропигиалните манастири - 3, на Пловдивската духовна семинария - 1, на Софийската духовна семинария - 1, на Пловдивската духовна академия - 1, на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 1, на Богословския факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - 1.

В БАН беше съобщено, че от 140 делегати на събора присъстват 138 и има кворум.

Снимка: БТА

Съгласно член 47 от Устава на БПЦ, от тримата достоизбираеми митрополити, след гласуването на делегатите, кандидатът, получил най-малко две трети от гласовете на присъстващите избиратели, се обявява от наместник-председателя на Светия синод за канонично и законно избран български патриарх и Софийски митрополит.

Когато никой от кандидатите не получи изискуемото мнозинство по алинея 2, изборът се повтаря, като в него участват двамата митрополити, получили най-много гласове. За избран се обявява този, който е получил повечето гласове. При равни гласове гласуването се повтаря.

На 20 юни на свое заседание, в пълен състав и с избор с тайно гласоподаване, Светият синод на БПЦ-БП избра тримата епархийски митрополити като достойни кандидати да заемат патриаршеския престол. Това са Врачанският митрополит Григорий, който получи тогава 11 гласа на първия тур, Видинският митрополит Даниил с девет гласа след 32-рия тур и Ловчанският митрополит Гавриил с девет гласа на 42-рия тур.