Работници и служители от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) излязоха на предупредителна стачка пред сградата на институцията в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Ямбол и Враца. Исканията им са да получават заплати с минимум 20% увеличение, считано от 1 октомври, съобщава БТА.

Стачката е организирана от Синдиката на административните служители (САС) "Подкрепа".

По изчисления на синдиката са нужни 600 хиляди лева за увеличението на парите за 350 души в национален мащаб. Стачката е национална, предупредителна и едночасова. Ако не се чуят исканията на служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ще се премине към ефективни стачни действия и ще се преустанови тяхната работа.

Вижте още снимки. 

В знак на мирен протест, един час днес не работиха служителите и работниците от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. В службата в града са заети 22-ма души.

Стачкуващите държаха листове с надписи: "И за нас има инфлация", "Ще стачкувам, колкото трябва".

"Обидно ниските възнаграждения са причината за голямото текучество на кадри, а оттам и за затрудняване нормалното обслужване на гражданите", коментираха служителите в кадастъра. "Средната заплата, която получават е 900 лв.", коментира Никола Бадев, директор на службата в Пловдив. По думите му това е причината да няма млади хора, които желаят да започнат работа в кадастъра. Само през последната година са напуснали трима специалисти.

Бадев съобщи, че само службата в Пловдив внася директно в републиканския бюджет около 2,5 милиона лева от такси. Преди промени в Закона за кадастъра и имотния регистър 75 на сто от тях са оставали в службата, като средствата са използвани за заплати, обучения, материали и консумативи. Той настоява да не са второстепенни разпределители на средствата, а да станат държавна структура към Министерски съвет.

Ако исканията на протестиращите не бъдат изпълнени, ще спре работата на 70 нотариуса и четири служби по вписванията само в Пловдивска област и ще бъде блокиран инвестиционният процес, обясни Бадев. По думите му отделно в момента се изработват кадастрални карти на над 30 населени места в Пловдивска област и всички те се приемат, проверяват и контролират от служители на службата.

Началникът на службата във Варна Красимира Божкова посочи, че трудът им е изключително отговорен, а са свръх натоварени. Само 26 души заместват труда може би на 50 или 100 човека, коментира тя и апелира към всички държавни органи да подходят отговорно към исканията на служителите.

Заради ниското заплащане хора напускат службата, а през последните две години няма нито един млад човек, който да иска да започне работа при тях. Причината за това е липсата на перспектива в заплащането, уточни Божкова. Старши експертът в службата Даниела Иванова допълни, че протестират за достойно възнаграждение, защото заплатите им са обидно ниски и по тази причина искат адекватно увеличение, съобразено с работата, която вършат.

Служителите ще продължат не само с едночасовите стачки - "Ще спрем да работим трайно, докато не бъдем чути или не ни се увеличат адекватно заплатите", обобщи Иванова.

В регионалната служба по кадастъра във Велико Търново работят 11 специалисти, всички с инженерна специалности, но голяма част от тях получават възнаграждение под хиляда лева. Това каза инж. Нели Отчева, началник на службата по кадастър, и подчерта, че е нужно поне с 20 процента заплатите да бъдат увеличени.

Искането на бранша е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, механизмът за увеличението ще бъде изготвен от Конфедерацията на труда "Подкрепа", и по-специално от Синдиката на административните служители, уточни Дешка Мандикова, областен председател на КТ"Подкрепа".

Щатът на службата по кадастъра във Враца е девет бройки за цялата област, а наскоро един от инженерите геодезисти е напуснал и вече са осем служители, предаде БТА. Работи се по нови 10 кадастрални карти на землища в община Враца, а общо за областта поддържа и следи за изменения 155 карти, обясни началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър Диана Начева, инженер-геодезист с почти 30 години трудов стаж, и отбеляза, че това е огромна база данни, която засяга целия инвестиционен процес в страната.

Тя посочи, че средната заплата в Агенцията по геодезия, картография и кадастър е 1 345 лева. Като началник на службата към Агенцията във Враца Диана Начева получава възнаграждение под средното. Затова всички служители настояват за увеличение на заплатите с 20 на сто, което да е в сила от 1 октомври.

Ако исканията им не бъдат чути, протестите ще продължат, категорични са служителите във Враца. Тогава ще преминат и към безсрочна стачка с прекъсване на дейността на службата.

В Русе ситуацията е сходна. По думите на началника на службата Диана Иванова, заплатите на служителите не са се увеличавали през последните две години, което води до текучество. В същото време има нужда от висококвалифицирани кадри, които не могат да се намерят, защото нямат желание да работят за толкова ниски възнаграждения.

В момента в службата в Русе са заети 9 души, които получават брутна заплата от 1000 лева, като за инженерните специалности е 1200 лева.

В знак на подкрепа, към протестиращите в Ямбол се присъединиха архитекти, синдикалисти и служители на общински администрации.

Девет са служителите на Агенцията в Ямбол, които обслужват 104 населени места в областта. Желаещи да постъпят няма, при стартова основна заплата 900 лева за висшист. Обемът на работа е огромен, каза началникът на звеното инж. Румяна Христова.

"Средно на ден между 80 и 120 човека преминават. Изключително натоварено е, а работата е много отговорна, защото все пак става въпрос за имотите на хората. Работим с общините, с областната управа, съдилищата, частни фирми, нотариуси", каза още тя.

"Изисква се голям кръг с информация, с която да сме подготвени - не е само геодезия, има и правна страна. Буквално е унизително заплащането", коментира Галена Блажева. Тя посочи, че работи в службата от 14 години и заплатата ѝ в момента е 1000 лева.

Настояванията на стачкуващите са с Постановление на Министерския съвет да бъдат осигурени 600 000 лева за увеличение на заплатите им, но не изключват и друга възможност.

"Агенцията генерира немалко приходи, тъй като услугите се заплащат. Дори едно отчисление от тези приходи, би задоволило очакваното повишение", каза старши експертът от службата в Ямбол Камен Карастоянов.