Служебният премиер Стефан Янев съобщи, че подготовката е учебната година да започне присъствено и добави, че ангажимент на учителите и на родители е именно към този тип поведение за ангажиране на децата и осъществяване на пълноценен учебен процес.

Министър-председателят каза това в началото на среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Янев съобщи, че според анализ от Министерството на образованието близо 25 процента от децата в предучилищна и училищна възраст не се включват активно в учебния процес. По думите на премиера те не са достатъчно ангажирани както в социалното общуване, така и по отношение на учебния материал. Всички тези въпроси ще бъдат разгледани в дълбочина, търси се възможно най-доброто ангажиране на държавните институции в различни области, допълни Янев.

По думите на премиера целта на срещата е да се подобрят съществуващите механизми и да не се намерят устойчиви решения и с оглед на пандемичната ситуация, както и на бъдещето на децата като пълноценни граждани.

Срещата се ръководи от вицепремиера по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. Министърът на образованието и науката Николай Денков ще направи преглед на дейностите по Механизма до момента и ще очертае по-нататъшните действия. В нея участва и финансовият министър Асен Василев.

По думите на вицепремиера Донев в условията на четвъртата ковид вълна, преди началото на учебната година, има доста неясноти и безпокойства около началото на й. Той припомни, че служебното правителство не отстъпва от ясно заявения ангажимент учебната година да започне присъствено. Според него в днешната дискусия участниците трябва да бъдат водени от категоричното убеждение, че училището е най-добрата форма за учене и социални умения.

Той посочи, че немалка част от децата остават "офлайн" от училищния живот и това е причина за днешната среща. Механизмът цели децата от рискови групи и региони да бъдат задържани в училище, напомни Донев.

Министърът на образованието Николай Денков уточни, че решението за преустановяване на присъствените занятия ще се определя локално, според нивата на заболеваемост - колко болни ученици и учители има, и ще се решава на ниво училище и населено място. Предимството на този подход е, че няма нужда да бъдат затваряни всички населени места заради висока заболеваемост в областния град, допълни министърът.

Образователният министър заяви, че правителството ще спазва принципа училищата да бъдат затваряни последни и отваряни първи.

От 16 септември ще започнат работа мобилните групи, които са ангажирани с връщането на децата от рискови групи в училищата и детските градини, съобщи още министър Денков. Досега това е ставало между 15 и 30 октомври. Социалният министър Гълъб Донев напомни, че в междуинституционалните екипи участват учители, образователни медиатори, социални работници, представители на полицията. Той допълни, че целта е със съвместни усилия да се предотвратят негативните последствия от пандемия и да се гарантира успешното протичане на учебната година, както и максималното обхващане на децата от образователната система.