Как ще се приема в профилирани гимназии и класове, в математическа гимназия след 4-ти клас, как ще се изпитват учениците, които пропускат Националното външно оценяване, и кои ученици ще държат присъствени изпити - подробности даде в парламента министърът на образованието Красимир Вълчев.

- Министерство на образованието и науката ще промени Наредба номер 10 за прием. Така, в математическите гимназии учениците ще се приемат в пети клас въз основа на по-високия резултат от областния кръг на Олимпиадата по математика или от състезанието "Математика за всеки" - комбинация от предвидените за тази година в календара на МОН състезания.

В обединените училища, които са нов вид училища, учениците ще се приемат в 11-и клас въз основа на оценките им от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

По какво и кога ще има изпити

През тази учебна година присъствено в училищата, и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, ще се състоят само държавните зрелостни изпити в 12-и клас (в периода 1- 4 юни).

- държавните зрелостни изпити по теория на професията и специалността ще са на 5 юни

- изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература в края на седми клас ще са на 15 и на 17 юни

- Присъствени ще са и изпитите за проверка на способностите (за профили и професии в изкуствата и спорта за прием на учениците в осми и в 11-и клас).

- Също присъствени ще са и изпитите за промяна на годишната и на окончателната оценка, изпитите за срочна или годишна оценка на учениците, които са в самостоятелна или в задочна форма на обучение, както и вътрешните училищни изпити в специализираните училища, а и някои практики в професионалните гимназии.

- На сайта на МОН е обявено учебното съдържание, което няма да се включва през настоящата година в изпитните материали от националното външно оценяване в седми клас и за държавните зрелостни изпити в 12-и клас

Изпит догодина за част от учениците, които прупускат НВО

Както МОН вече обяви, националните външни оценявания в края на четвърти и на десети клас няма да се състоят. Ще има обаче законодателна промяна.

Степента на постигане на резултатите от обучението в края на началния и на първия гимназиален етап ще се измери в началото на следващата учебна година - съответно в началото на пети и на 11-и клас, с извадка от ученици.

В заключение министър Вълчев потвърди, че учебната година приключва дистанционно, без удължаване на учебното време за нито един от класовете и без възстановяване на присъствените учебни часове.

Оценките

С Наредба номер 11, която е за оценяване на резултатите от обучението на учениците, нормативно ще уреди намаляването по изключение на минималния задължителен брой текущи изпитвания за втория срок на настоящата учебна година и формирането на срочна оценка, като се вземат предвид и текущите оценки, поставени в процеса на обучението от разстояние в електронна среда.