Правителството ще осигури и заплати транспорта на закупените от Китай 1 176 770 предпазни маски за еднократна употреба KN95, 1 милион медицински маски KN95 и 50 респираторни апарата. Със същия транспорт в България ще се доставят направените дарения от Китай за страната ни.

На извънредното заседание Министерският съвет одобри още и проект на Договор между Министерството на здравеопазването и OSANG Healthcare Co., Ltd за доставка на тестове за COVID-19. Правителството упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише договора, както и да закупи 300 комплекта (всеки по 100 теста), или общо 30 000 теста на стойност 303 000 щатски долара.

Тестовете, които ще бъдат закупени, са Real-time PCR и притежават сертификат за употреба в Европейския съюз за диагностика на COVID-19. Договорът не е с фиксирани крайни количества и по него могат да се правят допълнителни заявки за доставка на тестове в зависимост от необходимостта.

Със своето Решение МС се съгласява да бъдат заплатени допълнително транспортните разходи и прилежащите мита, данъци и такси. Причина за сключване на договора е, че бързото разпространение на вируса в световен мащаб многократно увеличи търсенето на тестове за откриване и диагностика на COVID-19, като всички държави, в това число и България, към настоящия момент изпитват затруднения при осигуряването на реактивите.

Съгласно друго правителствено решение министърът на здравеопазването трябва да внесе в издадените заповеди за извънредното положение корекции, за да се осигури безпрепятствен достъп на транспорт, който превозва сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи.

Транспортните средства трябва да се дезинфекцират от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигуряват лични предпазни средства - ръкавици и маски.

Целта на тези промени е да се осигури засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция в условията на обявената пандемия от Covid-19.