Данните от мобилното приложение на НЗОК, чрез което всеки може да даде оценка за получените от него здравни услуги, сочат, че 64 на сто от включилите се до момента, са дали отлична оценка на здравните услуги, получени от аптеките и от общопрактикуващите лекари. Това съобщиха от НЗОК.

След тях се нареждат денталните лекари, болниците и лекарите специалисти. Далите оценка "добър" на получените от тях здравни услуги са 18 на сто, същият е и процентът на недоволните.

През юни НЗОК, чрез приложението, предостави възможност на гражданите да оценят услугите в извънболничната, болничната, денталната помощ, както и в аптеките. Приложението не ангажира потребителите със споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и др.

Най-много граждани, използвали приложението, са в София, следвани от тези в Шумен, Габрово, Стара Загора и Пловдив.

От НЗОК апелират за по-голяма активност от страна на гражданите, тъй като обратната връзка с тях е от особена важност в стремежа й да подобри качеството на предоставяните здравни дейности. Приложението ще даде възможност да се покажат проблемните места при оказване на медицинска помощ и да се предприемат необходимите мерки за тяхното коригиране.