Народното събрание прие на първо четене бюджетът на НЗОК за 2020 г. "За" предложения законопроект гласуваха 120 народни представители, 88 депутати от "БСП за България" и ДПС гласуваха "против".

В параметрите на бюджета за догодина са разчетени общо разходи и трансфери в размер 4,447 млрд лева. Сумата е с 394,7 млн. лв. повече от сумата за 2019 г.

Тези средства се разпределят както следва: за първична извънболнична медицинска помощ 244,0 млн. лв. или с 19,0 млн. лв. повече от 2019 г; за специализирана извънболнична медицинска помощ, включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение 264, 7 млн. лв., или с 14,0 млн. лв. повече от 2019 г.

Предвиждат се 179,8 млн. лв или с 12,8 млн. лв. повече в сравнение с миналата година пари за дентална помощ.

За медико-диагностична дейност се предвиждат 94,3 млн. лв., или с 4,3 млн. лв. повече от 2019 г.

От БСП и ДПС обявиха, че няма да подкрепят законопроекта с мотива, че бюджетът не решава нито един от наболелите проблеми в системата и че липсват реформи.

 

Красимир Янков заяви в отрицателен вот, че е гласувал против, защото предложения бюджет е отказ от реформиране на системата.

Д-р Нигяр Джафер от ДПС посочи, че проектът за бюджета на Касата е затвърдил негативни и устойчиви тенденции, като нископлатени медицински специалисти, увеличаваща се задлъжнялост, късна диагностика на пациентите и висок дял на хоспитализациите.

От ГЕРБ защитиха проекта на Министерски съвет. Д-р Лъчезар Иванов обърна внимание на предвидения завишен контрол:

"Въвеждането на верификационни кодове в болничната помощ при изписването на лекарства. Това ще има двустранен ефект: намаляване на преразхода на лекарства, и, второ, - намаляване и спиране на реекспорта. Друг метод на контрол ще бъде QR-код, тоест запис на операциите. Ще се затегне контролът за лечението на онкоболните и онкотерапиите, прилагани в нашата страна".