Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) Тотко Колев вече е лишен от права за общо 7 години, след като Върховният касационен съд (ВКС) му наложи още 5 години наказание заради казуса с либийския танкер BADR. 

ВКС отмени решение на Дисциплинарната комисия при Камарата на частните съдебни изпълнители по второ дисциплинарно дело срещу Колев, образувано по искане на правосъдния министър, показа проверка на "Лекс".

Първото приключи миналата година, когато ВКС лиши Колев от права за 2 години и го глоби с 4000 лева, след като прие, че той е извършил четири от най-тежките нарушения в казуса с танкера, който доведе и до международен скандал.

До него се стигна, след като в края на 2018 г. танкерът беше конфискуван в Бургас, а екипажът му свален, като "Морска администрация" и Гранична полиция съдействали на частния съдебен изпълнител, който възложил танкера на българска компания след проведена публична продан заради дълг от над 9 млн. долара. Последва заплаха от Либия, че ще бъдат задържани всички български кораби, които навлизат в либийски пристанища, но в крайна сметка скандалът беше потушен, а корабът - върнат на държавната либийска корабна компания.

Срещу ЧСИ започнаха дисциплинарни дела, а най-сериозното констатирано нарушение беше, че е пренебрегнал съдебно решение, за да проведе публичната продан на танкера.

Още през 1992 г. българската държавна компания "Булгаргеомин" предявява претенции срещу либийската морска компания за над 9 млн. долара. Години по-късно българската компания е в несъстоятелност, а обединението "Булгаргеомин Лтд." купило вземането на държавата. В края на 2017 г. либийският танкер беше задържан на бургаското пристанище, а в началото на 2018 г. в кантората на Тотко Колев е постъпило искане от "Булгаргеомин Лтд." за изпълнително производство след издаден изпълнителен лист от съда в Бургас. Той пък е бил издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично вземане от 9 230 362 долара, обезпечено с морска ипотека на танкера.

На 30 януари 2018 г. "Булгаргеомин Лтд." поискала от Колев да извърши опис и публична продан на танкера и той насрочил описа за 8 февруари 2018 г. Изпратил призовка за принудителното изпълнение до длъжника чрез капитана на кораба, който отказал да я приеме, но Колев я счел за редовно връчена. Ден преди насрочения опис адвокатът на длъжниците представил пред ЧСИ молба с определение на районния съд в Бургас, с което предварителното изпълнение е спряно. Тотко Колев поставил резолюция, че я оставя без уважение, тъй като "определението е обжалваемо в частта за спиране на изпълнението" и не е влязло в сила.

Така, описът на кораба бил извършен, а на 11 април танкерът бил продаден на "Булгаргеомин Лтд." за 10 137 210 долара.

Десет дни по-късно с определение и на Бургаския окръжен съд принудителното изпълнение е спряно и въз основа на него Колев все пак спира изпълнителното дело. В първото дисциплинарно производство той беше наказан за извършената въпреки постановлението за спиране продан, както и затова, че първоначално дори не е уведомил длъжника, нито НАП за започналото принудително изпълнение, а освен това всички документи по делото били разхвърляни в служебния му архив.

Нарушенията на Колев, за които той вече беше наказан, са открити през юли 2018 г., за което Дисциплинарният съд е бил сезиран, а той - уведомен.

Правосъдният министър е поискал ново наказание за ЧСИ във второто дисциплинарно дело, защото твърди, че Колев е продължил изпълнителните действия и след спирането на изпълнението, с възлагане на танкера на 30 август 2018 г. По този начин той не изпълнил, както определение на съда за спиране на незабавното изпълнение, така и друго определение на съда в Бургас за спиране на принудителното изпълнение.

Дисциплинарният състав е отказал да накаже Колев, като е приел, че става дума за същото нарушение, за което вече е санкциониран. Според дисциплинарната комисия основание за наказание е извършената публична продан, докато постановлението за възлагане не е ново действие, а резултат от приключилата публична продан.

До възлагането се е стигнало след подадена жалба срещу предходен отказ на съдебния изпълнител да спре изпълнението. Тази жалба била оставена без разглеждане от окръжния съд в Бургас, но след това апелативните съдии са отменили определението и са върнали делото. На 30 август обаче взискателят представил препис, че първоинстанционното определение е влязло в сила и прави искане за възлагане, което е извършено още същия ден.

В решението на ВКС се казва, че претендираното нарушение от август е извършено, след като Колев вече е бил уведомен за образуваното дисциплинарно производство за предходните, а издаването на постановление за възлагане е изпълнително действие, с което се погасява правото на собственост на длъжника върху продадената вещ и това право преминава у обявения купувач.

"Деянието е извършено след приключване на проверка за процесуална законосъобразност на проведено изпълнение при същите условия - спиране на незабавното изпълнение с два съдебни акта, представени по изпълнителното дело - определение № 914/06.02.2018 на заповедния съд и определение № 748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018. Съдебният изпълнител е издал постановлението за възлагане въз основа на документ (без значение дали е истинен или неистинен), който се отнася до предходен негов отказ от 06.03.2018 г. да спре изпълнителното дело и съответно няма никакво значение по делото, след като самият съдебен изпълнител вече е постановил спиране на изпълнителното дело с протокол от 23.04.2018 г.

Извършеното нарушение е ново и е изключително тежко предвид правното значение на издадения акт и обстоятелствата, при които е извършено това - спряно изпълнение по силата на два съдебни акта и акт на самия съдебен изпълнител, както и на висящо дисциплинарно производство за извършени предходни тежки нарушения при същите обстоятелства", мотивира се съставът на ВКС с председател и докладчик Борислав Белазелков.

Министърът е искал на Колев да бъде наложено най-тежкото наказание - той да бъде лишен от правоспособност завинаги. Съдът обаче отхвърля искането, като обяснява, че предходното наказание от лятото на миналата година е наложено след извършване и на това ново нарушение, което пак е от 2018 г.

"От налагането на предходно дисциплинарно наказание не може да се направи извод, че то не е постигнало търсения положителен ефект в работата на съдебния изпълнител", посочва ВКС и уточнява, че правилата за определяне на размера на наказанието не предвиждат възможност за кумулиране на неизтърпените наказания и определяне на едно общо за всички нарушения.

Така Тотко Колев всъщност няма да има право да работи като ЧСИ в продължение на общо 7 години. Решението е окончателно.