Председателят на Върховен административен съд е разпоредил на 22 юни да бъде извършена вътрешна проверка по случая с разследваната от прокуратурата комуникация между лице, обозначено като "Prezident-Pl. Uzunov" и лице с инициали П.Б. във връзка с информация за изтекло необявено в деловодната система на съда решение, касаещо задържания в български акваториални води либийски танкер БАДР, съобщават днес от пресцентъра на ВАС.

Извършен беше обстоен анализ на наличните данни, който показва, че достъп до необявеното решение на електронен или хартиен носител е имал освен съдийският състав по дело № 11413/2018 г., и съдебни служители, на които е възложено администрирането на делата и техническата поддръжка на деловодната система.

По този случай е образувано досъдебно наказателно производство на Специализираната прокуратура. Върховният административен съд оказва пълно съдействие, като са представени всички изискани от прокуратурата документи.

Върховният административен съд се надява, че ще бъде установен конкретният извършител, спрямо когото ще бъде реализирана следващата се дисциплинарна отговорност.

"Твърдо заявяваме, че докато не бъде идентифициран фактическият извършител, всяко внушение за съпричастност на магистрати и служители от Върховния административен съд към теча на информация, е тенденциозно и безпочвено", се казва в съобщението.

Случаят е повод в най-бърз порядък да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на нивото на информационна сигурност във Върховния административен съд, които да подобрят технологичната защита на информацията от неправомерен достъп, използване, разкриване, увреждане, промяна, преглед, запис или разрушаване, казват от ВАС.