Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу военно-окръжнния прокурор на София Адалберт Кръстев по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който настоява за неговото уволнение. За членове на състава бяха избрани Йордан Стоев, Георги Кузманов и Гергана Мутафова.

В края на март Сарафов поиска най-тежкото дисциплинарно наказание за Кръстев заради "многобройните му дисциплинарни нарушения и системното неизпълнение на служебните му задължения".

Нарушенията бяха установени при комплексна проверка, извършена от прокуророри от Върховната и Военно-апелативната прокуратура за работата на ВОП от началото на 2022 г. до средата на миналата година, припомня Lex.bg.

Проверяващите са установили нарушения на случайния подбор при разпределението на дела, като 74 преписки и досъдебни производства били разпределени на дежурен прокурор, вместо на случаен принцип. Пак в нарушение на тези правила били разпределени и преписки по изпълнение на 15 присъди.

Със заповеди на Кръстев били обособени и групи при военните следователи за случайно разпределение на делата, въпреки че към онзи момент според Закона за съдебната власт следователите могат да осъществяват разследване само по досъдебни производства, но не и по преписки.

При проверката е установено също, че са изисквани заверени копия от заповеди за командироване от държавни институции и било разпоредено материалите за всеки командирован да се завеждат под отделен номер като отделна преписка.

"В резултат на писмата са били образувани 1561 преписки във ВОП-София, което е довело до изкривяване на данните за натовареността на прокурорите, включително на данните за средната натовареност на всички окръжни прокуратури", посочи Борислав Сарафов.

В нарушение на ЗСВ Адалберт Кръстев изготвил и десетки немотивирани предложения до Военно-апелативната прокуратура-София за извършване на инстанционен контрол на актове на прокурори от ВОП-София.

"В тях той посочил, че след "лична проверка" е установил, че законът не е приложен правилно и постановлението е необосновано. Така не е било изпълнено задължението административният ръководител да не изразява становища по дела и преписки, които не са му възложени", се казва в предложението на Борислав Сарафов за уволнението на Кръстев.

В него той подчертава, че иска най-тежкото дисциплинарно наказание за Кръстев "предвид многобройните дисциплинарни нарушения, извършени от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София и системното неизпълнение на служебните му задължения".

Прокурор Адалберт Кръстев беше свидетел по делото срещу Георги Семерджиев. Именно той е прокурорът, пристигнал веднага след полицията на мястото на тежката катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" през юли 2022 г. и предизвикал серия от въпроси как и защо той се е озовал сред първите на мястото на инцидента. По-късно пред съда той обясни, че е пътувал и случайно е минал през кръстовището, а като е видял какво се е случило, опитал да помогне.

Това не е първото искане за дисциплинарно наказание срещу прокурор Кръстев. През май 2015 г. тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров също внесе във Висшия съдебен съвет (ВСС) искане за отстраняване от длъжност на прокурора от Военно-окръжна прокуратура - София, майор Адалберт Кръстев. Причината за исканото освобождаване на Кръстев тогава беше водено срещу него разследване за извършено документно престъпление.

"Забележка" и за прокурор Иван Първанов

Прокурорската колегия днес потвърди и наложеното със заповед на градския прокурор Илиана Кирилова наказание "забележка" на обвинителя Иван Първанов.

През юли 2023 г. по разпореждане на и.ф. главния прокурор беше извършена проверка на 83 неприключили или спрени дела срещу магистрати, политици и за престъпления срещу републиката.

Ревизията установи пропуски в работата на четирима прокурори, като един от тях беше Иван Първанов, за когото беше констатирано забавяне на четири дела. Първото е разследването за шпионаж срещу агент на ДАНС, който през пролетта на миналата година беше обвинен, че е шпионирал в полза на Русия. Второто разследване е срещу Михаил Михайлов, който е подсъдим за гавра с националния флаг, а другите две дела са за тероризъм.

На заседанието на Прокурорската колегия не стана ясно дали Първанов е наказан за тези нарушения.