Милка Христова е юрист, бивш зам.-председател на Столичния общински съвет, дългогодишен общински съветник от БСП и бивш председател на групата съветници на партията в СОС. В момента тя е адвокат на Ваня Григорова по делото за оспорване на изборния резултат от кметския вот в София. Според юристката окончателната развръзка можем да очакваме най-рано наесен, тъй като дори и на 7 юни да има решение на Административния съд в София, то следва обжалване от недоволната страна във ВАС. Отлагането на днешното заседание за след месец е поискано от пълномощниците на кмета Васил Терзиев във връзка с детайли, станали известни по време на експертизата. По думите й излязла е наяве липсата на нови 17 флашки, които съдът е изискал в писмо до ЦИК. От Комисията обаче отговорили, че няма как да ги предадат на магистратите, тъй като вече са модифицирани за изборите "2 в 1".

- Г-жо Христова, по какви причини беше отложено заседанието на Административния съд-София град?

- На днешното заседание беше разгледана експертизата от предходното заседание, на 29 март, тъй като ответната страна направи възражение, че не им е предадена в срок, за да имат възможност да се запознаят с нейното съдържание. Днес тази експертиза беше разгледана, обсъдена и приета, и делото се отложи за 7 юни във връзка с поставяне на допълнителни задачи от страна на пълномощниците на Васил Терзиев, както и на местната коалиция ПП-ДБ-СС, която го е издигнала. Предполагам, че на 7 юни делото ще приключи и ще излезе за решаване. На този етап крайният резултат все още не е налице.

- За какви точно допълнителни задачи става въпрос?

- Във връзка с обстоятелството, че експертизата установи, че така наречените нулеви файлове, които са в една от флашпаметите на флашките, следва да бъдат генерирани в датата на изборите, която е 5.11. 2023 г. В 396 флашки беше установено, че тази дата не е 05.11.2023 г., а файлът с нулевите резултати се чете, че е създаден през 55814 или 55815, в различни часове. Прочетено през друг вид система, Линукс, се оказва, че датата на генериране на тези файлове е 2038. Освен това се оказа, че файловете не са подписани с квалифицирани подписи, което за нас, представителите на Ваня Григорова, дава съмнение относно това при какви начални резултати е започнал самият избор. И във връзка с това представителите на Васил Терзиев поискаха да бъдат представени по делото първоначалните разписки, протоколи, за да се види какво е отпечатала машината в началото на изборния ден.

Както и тези разписки бъдат прегледани, съответно от вещите лица, и да бъде направен анализ. Бяха потвърдени някои от констатациите при предходното заключение. Оказа се, че 17 от флашките, които трябва да бъдат прегледани, липсват. Тези флашки са различни от липсващите при първоначалното заключение 15 броя флашки.

- Говорим за нови 17 липсващи флашки?

- Да, нови флашки, които липсват, като най-озадачаващото е, че при отправено писмо от съда до ЦИК да ги намери и да ги представи, отговорът на ЦИК е, че не може да ги представи, тъй като те вече са модифицирани за следващите избори. Което за мен е необяснимо. И още нещо - по принцип всяка една секция получава в изборния ден по две флашки - една бяла и една черна, които следва да представи на ОИК тогава, когато предава резултатите.

Оказа се, по експертизата, че в 108 секционни комисии има само по една бяла флашка, няма черна, а в 196 СИК-а има по една черна, а няма бяла. За една секция пък има представени три броя, а за други секции има представени по две бели флашки и се пита къде са останалите, какво има на тях и защо липсват. Имаше и други детайли, по-специфични, например, че от 1500 машини само 6 са одитирани, което прави ненадеждно одитирането на самите машини.

Освен това не са публикувани криптографските ключове, както изисква член 213, алинея 4, точка 4 от Изборния кодекс и различни други детайли, които вероятно съдът ще коментира със самото решение. Продължавам да твърдя, че начинът, по който е проведен машинният вот, е компрометиран и нарушенията са толкова многобройни и съществени, че е налице обективна невъзможност да се установи по безспорен начин какви са действително подадените гласове за кандидатите, което компрометира истинността на отразените в протоколите резултати, но предстои съдът да се произнесе.

- При предишното заседание обаче стана ясно, че според експертизата подадените гласове за Васил Терзиев дори се увеличават?

- Да, има такава разлика, но при положение, че имаме около 396 флашки, в които имаме модифициран нулевият файл - този, който трябва да гарантира, че изборите са започнали нула на нула за двамата кандидати, кой би се ангажирал да каже крайният резултат по какво се определя и дали той е надежден?

- Фактът, че Ваня Григорова излиза от СОС и се впуска в надпреварата за парламента, какво отношение има към делото?

- Участието на Ваня Григорова в кампанията за парламентарни избори не води до прекратяване на производството, нито тя има такова искане. Както и дори тя да бъде избрана за депутат, делото ще продължи, тъй като в създалата се ситуация, в която ние искаме обявяване за недействителни на резултатите, няма да има преподреждане на кандидатите, а ще има обявяване на нов избор за кмет на София, евентуално, ако бъде уважена нашата жалба. Тоест, вторият не става пръв автоматично, ако бъде отменено решението на ОИК.

За общински съветници изборите не са обжалвани, така че съставът на СОС си остава такъв, какъвто е. Длъжна съм да кажа, че това решение, което ще бъде постановено от Административния съд на София-град, подлежи на обжалване във Върховния административен съд и предполагам, че всяка една от страните, която е недоволна, ще се възползва от това право. Тези дела се гледат по малко по-друг ред и срокове, но аз лично смятам, че окончателното решаване на делото ще бъде есента вероятно. Ще броим пилците наесен, казано по друг начин.