Европейската комисия съобщи, че днес е приела допълнителни насоки за поведението на еврокомисарите, които участват в политически кампании. Комисията миналата година прие по-строги правила за работата на еврокомисарите, които бяха утвърдени от Европейския парламент.

Твърде възможно е българският еврокомисар да води листата на ГЕРБ за евроизборите, смятат анализатори.

Според днешните промени еврокомисарите се задължават, независимо от политическата си дейност, да бъдат на разположение за изпълнение на задачите на ЕК. Те трябва да правят ясно разграничение, когато се изказват като кандидат в кампания и когато говорят от името на комисията.

ЕК няма да може да подкрепя отделна политическа партия, нито еврокомисар, който участва в кампания за евродепутат или за председател на комисията. Еврокомисарите, които са част от подобна кампания, запазват задълженията си като представители на ЕК.

Еврокомисарите се задължават писмено да съобщят на председателя на ЕК, когато се включват в политическа кампания. Те ще трябва незабавно да внесат промени и в заявленията си за конфликт на интереси. Еврокомисарите няма да бъдат задължени в тези случаи да излизат в отпуск, но ще трябва да участват в работата на подчинените им служби, както и в седмичните заседания на ЕК.

Комисарите няма да имат право за целите на кампанията да използват служители и средства на комисията, включително силите на представителствата на ЕК. Няма да се покриват пътните им разходи, свързани с политическата дейност, а разходите около кампанията могат да бъдат осигурявани от външни участници.

Еврокомисарите ще могат да правят изказвания в полза на партията, към която принадлежат, но ще трябва ясно да заявяват в какво качество говорят. В изказванията си те трябва да следват линията на ЕК, както и да не критикуват или да не се разграничават от решения на комисията.

В социалните мрежи еврокомисарите ще могат да продължат да използват познатите си профили, но трябва ясно да посочат, че са в предизборна кампания. ЕК предвижда възможност за времето на кампанията - до изборите през май - еврокомисарите, които желаят, да разкрият нов профил. Комисарите нямат право да получават подарък на стойност над 150 евро - нито по време на кампанията, нито в друго време, докато заемат настоящата си длъжност. Когато не са сигурни в стойността на подаръка, те трябва да се обърнат към оценител. Всички получени подаръци следва да се предават на партията, която води кампанията, или на протоколната служба на ЕК