Тази вечер започва измиването на основни улици в район "Подуяне", които бяха обработени с пясък след разливане на битум, с които са били запълнени пукнатини миналата есен, съобщиха от Столичната община.

Измиването ще започне в 22.00 ч., за да не се затруднява движението.

На фирма "ДЛВ" Столичната община налага санкция 100 процента от размера на месечната поддръжка за улиците в района. Като част от санкцията фирмата ще извърши за своя сметка цялостно преасфалтиране на ул. "Тодорини кукли", която е една от ключовите улици в "Подуяне". Обработките по почистването на битума и измиването също са за сметка на същата фирма, която изпълнява текущите ремонти в района.

Дейностите по миене на основни улици и булеварди в район "Подуяне" ще се извършат поетапно. Ще се мият следните улици и булеварди: ул. "Тодорини кукли" от ул. "Александър Екзарх" до ул. "Витиня"; ул. "Макгахан"; ул. "Васил Кънчев"; участък от бул. "Владимир Вазов"; участък от ул. "Резбарска"; ул. "Поп Грую"; ул. "Поручик Георги Кюмюрджиев" ;ул. "Видини кули"; ул. "Ген. Липранди"; бул. "Кн.Ал.Дондуков" - от моста Чавдар до ул. "Кракра".

Движението на пътни превозни средства ще се затваря поетапно, като ще бъдат пропускани автомобилите на живущите.

Организацията на дейностите ще се извърши от екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция".