Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев назначи със своя заповед от днес Ани Александрова на длъжността директор на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

Александрова е завършила право в Нов български университет през 2005 г. Магистър е и по корпоративен контрол и икономически анализи, като квалификационната степен е придобита през 2015 г. във Висшето училище по застраховане и финанси.

От април 2020 г. до момента Ани Александрова е била ръководител "Обществени поръчки" в "Информационно обслужване" АД. От м. август 2012 г. до м. август 2019 г. е била директор "Човешки ресурси" и директор "Правна дейност" в "Транспрес" ООД. От м. октомври 2007 г. до м. август 2012 г. е била старши адвокат в адвокатски съдружия, както и адвокат на свободна практика.

В този период предмет на професионалната ѝ дейност са били процесуално представителство по търговски, граждански и административни дела, регистрация и пререгистрация на търговски дружества, представителство по трудови дела и т.н. В периода 2006 г. - 2007 г. е била главен юрисконсулт в строително-инвестиционна компания.

Владее английски и испански език.

Договорът с досегашния директор на НЕЛК д-р Кънчо Райчев е прекратен, считано от днес, по взаимно съгласие.