Изплащането на пенсии за инвалидност и добавките по получените от Министерство на здравеопазването списъци с удължен срок ще се извърши през първата половина на март 2023 г. За това информираха от Националния осигурителен институт, след като по-рано омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър и управителя на НОИ да се предприемат необходимите действия за възобновяване на всички забавени плащания към хората с увреждания. 

След направените през януари изменения в Закона за хората с увреждания бе регламентирано, че служебно се възобновяват правата (пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ) на лицата с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза. От НОИ казват, че информацията за тези лица е получена от здравното ведомство на 13 февруари, като до 20-о число се очаква и списък на лицата, за които към момента на генериране на списъците не е определена дата за преосвидетелстване. 

От Националния осигурителен институт добавят, че ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки за лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване: 

  • лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
  • лична пенсия за военна инвалидност;
  • лична пенсия за гражданска инвалидност;
  • социална пенсия за инвалидност;
  • наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК)/ Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
  • добавка за чужда помощ. 

На 19 януари парламентът прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания, които предвиждат при забавяне на ТЕЛК, в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи. Потърпевши обаче сигнализираха омбудсмана, а тя от своя страна - компетентните институции, че след последните промени в закона е настъпил хаос, "защото няма реални действия от отговорните органи", което "води до невъзможност засегнатите да получат полагащите им се средства".

Междувременно от здравното министерство заявиха, че забавяне от тяхна страна няма.

"Във връзка с препоръките на омбудсмана, засягащи хората с изтекли експертни решения преди влизане в сила на промените в Закона, подчертавам, че Министерството на здравеопазването е направил всичко, което зависи от нас. Още на 10 февруари т. г. сме подали към всички заинтересовани институции справка за лицата с изтекло експертно решение преди влизането в сила на промените в Закона за хората с увреждания. В тази връзка, гражданите не трябва да предприемат нищо допълнително, тъй като всичко се предоставя на институциите по електронен път", обяснява заместник-министърът на здравеопазването д-р Динко Странски в отговор на журналистически въпроси. 

В случаите на необходимост от преосвидетелстване, гражданите следва да подадат заявление за преосвидетелстване по обичайния ред поне три месеца преди изтичане срока на експертното решение, казва още Странски. Освен това, в здравното министерство не е постъпил нито един сигнал от институция или от граждани, че системата, осигуряваща електронна свързаност между институциите, не работи и подчерта, че при сигнал министерството е готово да провери казуса веднага и да реагира своевременно. 

Министерството на здравеопазването отново подчертава, че хората с увреждания, които са подали заявления-декларация за преосвидетелстване и, чийто срок на експертните решения преди влизането в сила на промените в Закона за хората с увреждания (29 януари т.г.) не трябва да предприемат никакви действия пред НОИ, Здравната каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, НАП и РЗИ. Единствено тяхно задължение, за да не губят правата си, е да подават заявления-декларации за преосвидетелстване минимум 3 месеца преди изтичане срока на съответното експертно решение, съгласно закона. Информацията се предоставя служебно от системата на медицинската експертиза до всички заинтересовани страни и общините по настоящ адрес на лицата.