Настояваме за пълна визова реципрочност между САЩ и ЕС и нека бъдещият държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен да бъде поканен на едно от следващите заседания на Съвета "Външни работи". Това обяви заместник-министър председателят и министър на външните работи Екатерина Захариева, която участва в проведеното днес в Брюксел редовно заседание на Съвет "Външни работи".

Първите дипломати от ЕС обсъдиха координацията в борбата с COVID-19, трансатлантическите отношения и стратегическата автономност на ЕС, вътрешнополитическата криза в Грузия и последните развития по линия на Турция, Беларус, Венецуела и Хонконг.

В навечерието на встъпването в длъжност на избрания за президент на САЩ Джо Байдън министрите на външните работи потвърдиха ключовото значение на трансатлантическите отношения и заявиха готовност за активно ангажиране с новата администрация на САЩ въз основа на споделените ценности и приоритети.

"Ние очакваме засилено сътрудничество със Съединените щати в приоритетни области от международния дневен ред като борбата с COVID-19 и преодоляването на икономическите последици от пандемията, противодействието на климатичните промени, мултилатерализма, защитата на правата на човека, насърчаването на мира и сигурността и координирането на политиките по отношение на Китай, Русия, Близкия изток, Източното съседство на ЕС, Западните Балкани", подчерта българският външен министър в своето изказване.

Съветът приветства приетата на 2 декември 2020 г. Съвместна комуникация на Върховния представител и Европейската комисия "ЕС - САЩ: Нов трансатлантически дневен ред за глобална промяна".

Външните министри приеха и Заключения на Съвета по темата.

Също така те обсъдиха и актуалната ситуация в Беларус. В отговор на продължаващите репресивни действия на властите срещу мирно протестиращите граждани, ЕС подготвя трети пакет от санкции срещу физически и юридически лица, свързани с режима на Лукашенко.

"Очакваме да бъде изготвен икономически план за подкрепа на демократичната общност в страната", заяви българският външен министър.

В рамките на заседанието се проведе първа дискусия на министерско ниво по стратегическата автономност на ЕС.

"Пандемията от COVID-19 показва зависимостта на ЕС от вноса на редица консумативи. Ние следва да укрепим своя капацитет и инструментариум при отстояването на ценностите и интересите си в условията на сериозни предизвикателства и засилване на глобалните противоборства", заяви Захариева.

Министрите откроиха комплексния характер на концепцията за стратегическата автономност и необходимостта от координиран подход във външното измерение по широк кръг политики на ЕС като сигурност, търговия, енергетика, здравеопазване, свързаност, цифровизация.

В контекста на отбелязването на 10 декември на Международния ден за правата на човека министрите приветстваха приемането на Глобалния санкционен режим на ЕС за сериозни нарушения на правата на човека и новия петгодишен План за действие по правата на човека и демокрацията като заявка за утвърждаване на водещата роля на ЕС по темата в глобален план.