Борбата с домашното насилие ще бъде моя кауза. Това заяви председателят на Народното събрание по време на заседание на Комисията по правни въпроси. По думите й едно зло броди из България и то присъства с обезкуражава честото в нашето ежедневие - това е насилието над деца и жени.

Един строг и категоричен Наказателен кодекс ще даде ясен сигнал към извергите, към безучастните свидетели, към жертвите, че домашното насилие няма да остане ненаказано, посочи председателят на Народното събрание.

Цвета Караянчева посочи, че домашното насилие понякога е анонимно, а малтретираните хора се притесняват да споделят. Много се заговори напоследък за липсата на разяснителни кампании. Аз съм загубила илюзията, че с кръгли маси може да се борим с това нещо, заяви Караянчева. Дарина и Никол бяха последните жертви, припомни тя.

Един строг наказателен кодекс ще даде ясен сигнал, че подобни престъпления няма да останат ненаказани, смята тя.

Цвета Караянчева благодари на екипа работил върху промените в наказателния кодекс и пожела бързо и качествено тези промени да бъдат приети. По думите й с промените в Наказателния кодекс ще се даде всеобхватна защита на жени и деца от домашно насилие и всички други форми на агресия срещу тях. Тя уточни, че промяната в първите параграфи касаят престъпления срещу личността и засягат физическата неприкосновеност в домашни условия. Караянчева обърна внимание, че досега домашното насилие не е включено в Наказателния кодекс.

Сега към всички квалифицирани състави на убийство, склоняване към самоубийство, телесна повреда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, закана, се добавя следният текст: извършени в условия на домашно насилие. Параграф 7 обхваща закана, направена в домашни условия и предизвикала основателен страх. Параграф 8 се дава определение на психическо насилие. В нашето законодателство няма квалификация то да бъде инкриминирано. В много случаи след психическо насилие се случва тежка телесна повреда или смърт. Това става в интимните отношения, в домашни условия, където не могат да надникнат много хора. Това става в семейството и за това може да бъде упражнено с различни средства - вербално насилие, крещене, сплашване, лишаване на жертвата от средства за препитание", допълни още Караянчева.

Към този момент не предлагаме защита на жертвата и затова се търси завишаване на отговорността, каза министърът на правосъдието Цецка Цачева. Време е по-остро да се намеси законодателят, отбеляза тя. Според нея мерките са навременни. Цачева заяви още, че не по-малко страшно се оказва психологическото насилие, когато то е трайно и води до неблагоприятни последици за жертвата с отключване на заболявания, които трудно се лекуват. "Приветстваме предложението да бъде криминализирано занапред и психологическото насилие върху жертвата", допълни още тя.

В рамките на дискусията депутати от различни групи и представители на обществени организации подкрепиха предложените промени срещу домашното насилие. Бе подчертана необходимостта от ясна дефиниция на домашно насилие, на психическо насилие.

Полицаите трябва да са първата закрила на жертвите на домашно насилие, заяви депутатът от БСП Крум Зарков. Той допълни, че без адекватно обучение на тези, които първи на терен се сблъскват с този проблем, промените в НК ще останат мъртви текстове.

Комисията по правни въпроси прие единодушно с 15 гласа "за" предложените промени в НК.

Между първо и второ четене на законопроекта ще бъде сформирана работна група за прецизиране на текстовете.