Комисията за превенция и защита от дискриминация в Северна Македония е установила дискриминация на национална и етническа основа от страна на сдружение "Иван Михайлов" в Битоля, съобшава кореспондентът на БТА в Скопие, позовавайки се на съобщение от Весна Бендевска, член на антидискриминационната комисия.

Констатирана е и "непряка дискриминация, извършена от Министерството на правосъдието, поради пропускане и неизпълнение на част от законовите му задължения, което е дало възможност на сдружението да извършва дискриминация и тормоз на национална и етническа основа".

Комисията за превенция и защита от дискриминация (КЗПД) е сезирана от Съюза на бойците от националноосвободителната и антифашистката война на Македония 1941-1945 г.- Битоля и препоръчва сдружението "Иван Михайлов" в Битоля да отстрани "всички спорни елементи от името, статута и програмата, които предизвикат напрежение".

"Става дума за елементите, които предизвикват тормоз на национална, етническа основа, които трябва да бъдат коригирани в рамките на 45 дни. Препоръчва се във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 30 дни, сдружението да отстрани от "Фейсбук" страницата си съдържание, което предизвиква тормоз под формата на инструкции, свързани с характера, делото и идеологията на Иван Михайлов. Най-важното е, че се препоръчва Министерството на правосъдието да упражнява надзор за законосъобразността по прилагане на разпоредбите на Закона за сдруженията и фондациите", каза Весна Бендевска, член на Комисията.

От КЗПД направиха проверка на място в офиса на клуб "Иван Михайлов" през август, изискали са и позиция от сдружението, от където са отговорили, че регистрацията им, съгласно законите на Република Северна Македония е направена през март 2019 г., документите им отговарят на всички законови изисквания и очакват жалбата за дискриминация да бъде отхвърлена.

От срещата на КЗПД с министъра на правосъдието на Република Северна Македония е станало ясно, че поради липсата на регистър на историческите личности Министерството на правосъдието е заявило, че не може да даде съгласие за регистрация на сдружението, Централният регистър на страната обаче, позовавайки се на законовото изискване за свобода на сдружаване, позволява регистрацията му, уточни Бендевска.

"Документите, които от сдружението са представили са безспорни, но в статута му пише, че целта е реабилитация, осветляване на живота и делото на Иван Михайлов, и в него на доброволна основа със същата цел членуват граждани на Северна Македония", съобщи Бендевска.

Доколкото няма регистър на исторически личности, от Комисията са поискали професионална позиция и оценка за Иван Михайлов от Института за национална история. Отговорът е подписан от Драги Георгиев и в него се казва, че "наименуването на какъвто и да е център с това име е безпрецедентна провокация и обида за македонския народ, защото пропагандирайки неговото име и дело, се пропагандират и неговите заповеди за физическа ликвидация, сътрудничество с фашистка и нацистка идеология и 70-годишното му отричане на съществуването на македонския народ".

"Комисията няма законови правомощия да закрива сдружения. Тя установява или не установява дискриминация и в този случай установихме по-тежки форми на дискриминация от сдружението в Битоля, както и непряка дискриминация от страна на Министерството на правосъдието, тъй като е допуснало регистрацията на това сдружение да разстрои по-голяма група граждани", обясни Бендевска.

26 жалби за дискриминация на етническа основа са подадени до този момент от граждани на Република Северна Македония, обобщи тя на пресконференцията. За сравнение, миналата година е подадена само една жалба.

В две от постъпилите жалби от българи е установена дискриминация, в две не е установена, седем са отхвърлени като непълни, защото не са посочени адреси на тези, за които се отнася жалбата за дискриминация, а 15 са в процес на разглеждане от Комисията, посочи Бендевска.

Само шест от жалбите са подадени от физически лица, а 20 са от сдружения на граждани. Най-често граждани на Северна Македония с българско самосъзнание сезират Комисията за дискриминация в областта на работа и работни отношения, но има голям брой жалби и за дискриминационна реч в медиите и социалните мрежи, уточни Бендевска.

На откриването на клуба на сдружение "Иван Михайлов" в Битоля през април 2022 г., присъстваха тогавашния премиер Кирил Петков, вицепрезидента Илияна Йотова, както и представители на различни политически партии от България.

От опозиционната партия Левица организираха протести в Битоля, а два месеца по-късно бе направен опит за палеж на сградата. Щетите бяха материални, а извършителят - Ламбе Алабаковски, получи условна присъда и беше един от говорителите на протестите на опозицията през лятото, срещу предложената от ЕС преговорна рамка.