Единствената смяна, която е направена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), каза в предаването "На фокус" по Нова телевизия министър Андрей Цеков.

Има заменен един член от Управителния съвет и това е председателят. Причината за смяната е това, което заварихме в АПИ, обясни министърът.

По думите му е имало изключително припряно действие, свързано с приключване на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 4 милиарда, извършено в края на управлението на служебния кабинет.

Министър Андрей Цеков посочи, че тези 4 милиарда не са разпределени.

"Обявени бяха през февруари обществени поръчки за пътно поддържане на стойност 4,7 милиарда с ДДС. Това са средства за поддържане на пътната мрежа през следващите четири години, разпределени са на 27 района с магистралните участъци. На този етап не са сключени никакви договори, процедурите са започнати през февруари, през март е извършен първият преглед на офертите, който касае само преценка дали участниците отговарят на изискванията. След това се преминава към техническа оценка на офертите", обясни министър Андрей Цеков.

Той посочи, че в началото на юни се преминава към разглеждане и на ценовите оферти, а тази припряност според него буди съмнения.

На първо място той посочи доколко технически е възможно да бъдат наистина анализирани тези оферти и да се прецени дали отговарят на изискванията на възложителя. Назначен е одит, който да установи дали е спазен законът при тези прибързани действия. Резултатите от него ще излязат в началото на следващата седмица.

Министърът на регионалното развитие Андрей Цеков коментира и ситуацията в Русия през последните дни. Той подчерта, че към настоящия момент няма непосредствена заплаха както за териториалната ни цялост, така и за живота и здравето на българските граждани. За сънародниците ни на територията на Русия са осигурени възможности за бързо изтегляне и евакуационни коридори, осигурена е 24-часова връзка и е направена нужната мобилизация. В случай на заплаха или желание от страна на нашите сънародници да напуснат Русия, те ще бъдат евакуирани максимално бързо, увери министърът на регионалното развитие Андрей Цеков.