Депутатите няма да си намаляват основните заплати и те остават равни на три средномесечни възнаграждения в обществения сектор. Парламентът прие окончателно правилника си за работа.

Предложението на Мая Манолова от "Изправи се БГ!Ние идваме!"/ИБГНИ/ основното възнаграждение на депутатите да бъде намалено на една средна за страната заплата беше подкрепено само от осем народни представители, 109 бяха "против" и 31 се въздържаха. То доведе и до противопоставяне между председателя на ПГ ИБГНИ и председателя на НС Ива Митева.

Според Митева трябва да се мисли за нов модел на определяне на възнагражденията в държавната администрация, който да премахне диспропорцията в заплащането. Не знам дали г-жа Манолова си дава сметка как се определят възнагражденията в държавната администрация, коментира тя. И обясни, че те са процент от депутатските заплати и намаляването на възнаграждението на народните представители ще доведе до редуциране и на парите на държавната администрация.

В отговор Манолова изтъкна, че за българските граждани, които получават по 700 лв., този спор е абсурден.

Отхвърлено беше и предложението й депутатите сами да си поемат транспортните разходи за автобусни, жп и самолетни билети при изпълнение на задълженията си.

Така, например, ще се признават разходите за самолетни билети на народни представители от райони, намиращи се в области, с които има самолетна връзка, и отстояващи на повече от 250 км от София. Депутатите, отговарящи на тези критерии, ще имат право на до 40 самолетни билета годишно - еднопосочни или двупосочни, а за останалите - до 12 самолетни билета.

Отпадна възможността от стария правилник депутатите да получават допълнителни възнаграждения до 25 на сто от основното си месечно възнаграждение при реализиране на приоритетни за страната задачи.

За облекло парламентарните служители ще получават пари в размер до две средномесечни работни заплати на работещите в бюджетна сфера, е записано още в новия правилник.

Мнозинството в Народното събрание отхвърли предложението на Мая Манолова/"Изправи се БГ!"Ние идваме!"/ депутатите, които са и лекари или медицински специалисти в лечебни заведения, регистрирани по закона за лечебните заведения, да могат да упражняват професията си във времето, когато са народни представители.

Според гласуваните текстове, народните представители ще могат да продължат участието си в колективни научни и управителни органи на висшите училища и БАН с изключение на еднолични ръководни длъжности.

Всеки депутат има право на не повече от трима нещатни сътрудници като в НС се води публичен регистър на нещатните сътрудници.

В правилника са включени и етични норми на поведение на народните представители и отделно разпоредби за парламентарно поведение.

Достъпът на журналисти до сградата на НС е свободен и неограничен и се предоставя съгласно правилата за акредитация.

По време на дебатите в парламента заместник-председателят на "Има такъв народ" Филип Станев отнесе забележка за външния си вид от съпартийката си и председател на Народното събрание Ива Митева, явявайки се в пленарна зала с дънки на кръпки. Шумните дебати в залата също ядоса Митева и направи забележка на няколко депутати, сред които Татяна Дончева, Николай Хаджигенов, лидера на "Да, България" Христо Иванов, Иван Иванов от БСП.