Чужденци ще получават право да придобиват българско гражданство, ако инвестират поне 2 млн. лева на фондовата борса, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за българското гражданство. 

Те трябва да са придобили на акции в български търговски дружества, облигации и съкровищни бонове, права по концесиионни договори, или са вложили толкова пари в лицензирана кредитна институция в България за срок от поне 5 години. Такива лица ще могат да подават молби за българско гражданство. Условието е да са получили разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване преди минимум 5 години, да не са разследвани или осъждани от български съд, и да разполагат с доходи, с които да се издържат. Трябва също така да са поддържали направената инвестиция поне 5 години. Ако успеят да придобият български паспорти, членовете на семействата им също ще имат правото да кандидатстват за такива.

Предложението дойде от Йордан Цонев от ДПС и беше подкрепено от депутатите на ГЕРБ.

"Предложението обхваща само инвестиционното гражданство, само тези, които по стария ред са били абсолютно изрядни и са поддържали инвестицията в разстояние от 5 години без да я изтеглят и цели, тъй като те имат права да кандидатстват, получили са постоянно пребиваване, имат права да кандидатстват за гражданство, цели да предотврати възможността да съдят държавата за това, че са им отнети права, след като те са били добросъвестни по отношение на задълженията, които имат, нищо друго не цели. Кръгът е от около 60-70 инвеститора, които ако тръгнат да ни съдят, размерът на ден обезщетение ще е минимум 1 милион", обясни Цонев, цитиран от БНТ.

Партньорите на ГЕРБ от ВМРО обаче се обявиха против тези промени.

"Приемете моя отрицателен вот като една малка закачка, дълго време се говореше за продажба на паспорти, за продажба на гражданство, днес говорим за инвестиционно придобиване на гражданство и гласуваха против защото това е едно инстанционно придобиване на гражданство и по своята същност е продажба на гражданство", заяви Милен Михов от "Обединени патриоти".

"Когато говорим за привличане и даване право на пребиваване на компании и стартъпи, говорейки за капитал от над 1 млн. лева, мисля, че е несериозно, защото именно точно под формата на иновациите, предоставянето и инвестирането, откриването на такива компании, изискването за капитал не е адекватно", заяви Александър Иванов от ГЕРБ.

Друг вариант за български паспорт е първоначално чужденецът да е вложил над 500 хил. лв. в дружество, което е разкрило поне 10 работни места, а една година след това увеличи инвестицията си поне до 1 млн. лв. и дружеството разкрие над 20 работни места.

Направени бяха и допълнения в Закона за чужденците. С поправките се позволява резрешение за продължително пребиваване да получават чужденци, които разполагат с удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект (т.нар. "Стартъп виза") и са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество с капитал от поне 1 000 000 лв., от които притежават не по-малко 50 на сто.