Равнището на смъртността в България се връща до нивата от периода преди възникването и разпространението на Covid-19, съобщиха от Националния статистически институт. 

Данните на НСИ сочат, че през второто тримесечие на 2022 г. (14-тата - 26-тата седмица) броят на починалите в страната е 24 910 души, а коефициентът на обща смъртност1 - 14.6‰. Смъртността при мъжете е по-висока (15.8‰) в сравнение с тази при жените (13.6‰).

Спрямо същия период на 2021 г. смъртните случаи намаляват с 9 702 или с 28 процента, а спрямо първото тримесечие на 2022 г. намаляват с 14 342, или с 36.5%.

Най-висока смъртност през второто тримесечие на 2022 г. е регистрирана през 14-тата седмица (04 - 10 април) - 2 272, или 17.4 на 1 000 души от средногодишното население. Най-малко смъртни случаи през второто тримесечие на 2022 г. има през 23-тата седмица - 1 691 лица, или 12.9‰.

Във всички области на страната през април, май и юни се наблюдава намаление в броя на починалите в сравнение със същия период на 2021 година. С най-голям спад са областите Ямбол (-33.6%), Пловдив (-33.1%), Търговище и София - по (-32.5%), а с най-малък - областите Габрово (-18.9%), Видин (- 18.4%) и Кюстендил (-17.1%)

Снимка: НСИ

Намаление на смъртните случаи през последните три месеца има и в сравнение с първото тримесечие на настоящата година. С най-голям спад са областите Ямбол (-46.9%), Бургас (-44.5%) и София (-41.2%), а с най-малко - областите София (столица) (-32.2%), Добрич (-30.3%) и Видин (-29.8%)

Снимка: НСИ

Стастистиката сочи още, че средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години.

Мъжете живеят по-малко - средно по 70.1 години, докато при жените продължителността на живота е със 7.3 години по-висока - 77.4 години.