С дистанционното обучение и изолацията децата прекарват сега много време в интернет, което повишава вероятността да бъдат изложени на онлайн рискове. Затова от Националния център за безопасен интернет отправят няколко кратки съвета към учителите за безопасността на учениците при дистанционното обучение, съобщиха от центъра.

Ако сте започнали да работите с децата през някоя социална мрежа като фейсбук или вайбър, направете настройките на групата да не е публична, съветват от центъра учителите, които от 16 март преподават електронно и дистанционно на учениците заради мерките, свързани с ограничението на коронавируса. От вчера със заповед на министъра на здравеопазването неприсъствените дни в училищата в страната бяха удължени до 12 април. До тази дата учителите трябва да преподават електронно на учениците, които в страната са около 700 000.

Не е нужно да ставате приятел с учениците в социалната мрежа - просто общувайте с тях само през групата, съветват от Националния център за безопасен интернет учителите.

За децата под 14-годишна възраст учителите трябва да са сигурни, че родителят е съгласен детето му да има профил в социалната мрежа и нека профилът да е с възраст под 17 години. Посъветвайте учениците, които нямат профили, да ползват родителски профил вместо да се регистрират в тази мрежа, препоръчват от центъра на учителите.

И съветват, във всички случаи - както за сигурността на учениците, така и заради възможностите, които осигуряват - да се премине по-скоро към ползване на някоя от платформите, предвидени за обучение.

Центърът за безопасен интернет е разработил заедно с "Теленор" кратки видеосъвети както за деца, така и за родители, и гледането им заедно може да помогне те да поговорят заедно за опасностите в интернет и за начините за предотвратяването им.

От Министерството на образованието и науката пък съобщиха, че вече има

Национална електронна библиотека на учителите.

В това хранилище за електронно съдържание има възможност за публикуване и споделяне на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда - видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани със самостоятелност при изпълнението в електронна среда. Те може да са изработени самостоятелно или в екип, като е необходимо да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

Хранилището е и платформа за популяризирането на изследователска и ученическа работа, за мотивиращи елементи, за обратна връзка, за групова и индивидуална работа, за създаване и прилагане на умения.

Авторските материали ще се разпределят по класове, по тематични направления и по вид на материала - за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Учителите могат да споделят своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, а после, когато то ще се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас, и при самоподготовката, преподаването на интегрирано знание и при проектнобазираното обучение.