"Каквито социални и икономически мерки да прилагаме, те няма да имат ефект, ако не се смени моделът на управление. Планът за възстановяване и устойчивост не трябва да се превръща в поредно средство за усвояване на финанси чрез саниране, строителство и покупки" - това каза президентът Румен Радев при представяне на Проекти за модернизация на България и за прозрачно и ефективно управление.

"Не, че те не са важни, разбира се, но този план е огромна възможност не само в икономиката, но в цялостната обществена система, в развитието на човешкия капитал, в преодоляването на стратегически за България предизвикателства. Неведнъж съм споделял, че каквито и социални и икономически модели да прилагаме, каквито и финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото, ако не се смени моделът на управление, докато не се засили гражданският контрол върху работата на правителството и докато не се установят ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност, докато не укрепим държавността и пресечем злоупотребите както с национални, така и с европейски средства. Процесите и силната гражданска енергия от това лято ми дават основание да вярвам, че към 2023 г., когато ще започнат плащанията по утвърдените проекти, ние ще сме успели да променим и да дадем съответните и конституционни, и законови, и организационни промени в тази насока, но няма да имаме технологичните инструменти", допълни той.

Радев отбеляза, че сроковете за обществено обсъждане са били изключително кратки.

"От една страна, то приключи на 29 ноември, от друга - планът ще бъде внесен окончателно в ЕК чак на 30 април. В този период правителството тепърва ще разработва важни проекти. Ще има възможност да ги сменя и изменя и това ще става извън обществено обсъждане. При такова развитие на ситуацията е ясно, че правителството ще наложи изцяло неговият проект. Крайната цел е финансовите средства да бъдат управлявания по заложения от правителството начин", посочи президентът.

По думите на държавния глава в обществото ни има амбиция и капацитет този план да бъде реален двигател на икономическото възстановяване и прогресивното развитие на България.

"Както знаете, на 29 ноември приключи общественото обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Президентската институция избра не да представя свое становище, а да представи конкретен проект. Положително е, че въпреки изключително кратките срокове и липсата на обосновка и информация за конкретните проекти, множество научни, обществени и съсловни организации представиха на Министерски съвет своите становища. Няма да правя анализ на този план, защото споделям изказаните тези и становища както положителни оценки, така и критики относно неяснотата за визия на този план, целеполагане и необходимите стъпки за реализация на плана, както разбира се и дефицити във важни области, включително и в препоръки на ЕК към държавите-членки особено важни за зеления план. Разбира се и нерационалното разпределяне на финансовите средства по важни дейности и бенефициенти", допълни Радев.