Над 200 000 деца от уязвимите групи ще бъдат подкрепени с изпълнението на националния план на България за изпълнение на Европейската гаранция за детето. Той включва мерки в областта на ранното детско развитие, образование, здравеопазване, здравословно хранене, жилищно настаняване, които се финансират от Европейския социален фонд+.

Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на среща на високо равнище в София за отбелязване на постиженията от изпълнението на 3-годишната пилотна програма за преодоляване на детската бедност и социалното изключване, която беше въведена в България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия. 

Форумът се организира от Европейската комисия, УНИЦЕФ и правителството на България. 

Вицепремиерът Лазаров подчерта, че България си е поставила за цел намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване със 196 750 лица до 2030 г. Той припомни, че в рамките на пилотния проект са предоставени ключови услуги, фокусирани към децата и семействата от уязвими групи. Сред тях са патронажна грижа и индивидуализирана подкрепа, ранна детска интервенция, приобщаващо предучилищно образование и услуги за превенция и подкрепа.

В България пилотната програма се изпълняваше от УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на труда и социалната политика в 10 общини на територията на областите Бургас, Сливен и Стара Загора. Чрез нея бяха подкрепени над 16 000 деца и над 10 000 родители, които получиха достъп до четири вида услуги: патронажни грижи за бременни жени и семейства с малки деца, ранна детска интервенция, приобщаващо училищно образование и услуги за превенция и подкрепа. 

"Дълбоко вярвам, че когато инвестираме в децата, ние инвестираме не само в следващото поколение, а и в просперитета на нашите общества, което ще допринесе за постигането на общите ни цели за подобряване на детското благосъстояние", каза в заключение вицепремиерът Лазар Лазаров, цитиран от БНТ.