Това е датата на отнемането на лиценза на банката.

Макар че решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, то влиза незабавно в сила. Право на жалба и протест имат БНБ, прокуратурата и квесторите.

Съгласно решението на съдия Иво Дачев за нищожно ще се счита всяко изпълнение на парично задължение, независимо от начина на изпълнението, т.е. не само чрез прихващане, извършено след 6 ноември 2014 година, предаде БНР.

Същото важи за безвъзмездните сделки с право или вещ от масата на несъстоятелността, сключени след тази дата, както и възмездните сделки с право или вещ от масата на несъстоятелността, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото.

За нищожни спрямо кредиторите се приемат и всеки залог, ипотека или друго обезпечение върху право или вещ от масата на несъстоятелността, учредени след 6 ноември 2014 година.

В мотивите си съдия Иво Дачев обяснява, че не се е спрял на другите две възможни дати за начало на неплатежоспособността - 20 юни 2014 година, когато КТБ беше поставена под особен надзор, и 30 септември 2014 година, когато беше констатирано, че капиталът на банката е отрицателна величина, защото до 6 ноември БНБ е разполагала с достатъчно инструменти, при използването на които КТБ, дори да е изпаднала временно в неплатежоспосбност, е можела да бъде оздравена.

И обратно, самият факт на отнемането на лиценза сам по себе си сочи, че това състояние е станало трайно и необратимо, аргументира решението си съдията от Софийския градски съд, цитирано от БНР.

Последиците от днешното решение на съдия Иво Дачев са, че дейността на КТБ и правомощията на органите ѝ са прекратени и те са лишени от правото да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

Съдът е разпоредил решението му още днес да бъде изпратено на БНБ, КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

След като го получи, ФГВБ вече може да назначи постоянен синдик на обявената в несъстоятелност КТБ.

Министърът на финансите Владислав Горанов заяви, че в много вероятно сегашните временни синдици да бъдат определени за постоянни.

Сроковете вече текат

От днес започва да тече двумесечен срок, в който кредиторите на банката могат да подават искания вземанията им да бъдат признати от синдиците.

След изтичането на този срок синдиците имат 14 дни, в които да изготвят три списъка:
  • в първия трябва да бъдат посочени кредиторите с приети вземания,
  • във втория - кредиторите с неприети вземания,
  • в третия - служебно приетите вземания.
След това започва да тече нов 14-дневен срок, в който недоволните кредитори могат да подават възражения.

Кредитори, които са изтървали двумесечния срок за предявяване на вземанията им, могат да го направят с установителен иск в едногодишен срок от решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Юристи изчисляват, че при спазване на тези срокове до осребряване на масата на несъстоятелността на КТБ ще се стигне най-рано след година и два месеца.

Оспорване на сделки

Временните синдици в КТБ, а впоследствие и постоянните, ще оспорят пред съда всички сделки, които увреждат масата на несъстоятелността или привилегироват някои кредитори за сметка на други, категоричен е Владислав Горанов, цитиран от БНР.

Той обеща, че една от първите сделки, която ще бъде атакувана в съда, е цесията на министъра на културата Вежди Рашидов. Неговите депозити в КТБ са за над 2 млн. лв.

АНКЕТА: Ще опазят ли синдиците имуществото на КТБ?