Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които осигуряват по-високи заплати за военнослужещите от следващата година. Законопроектът е общ - на всички политически сили, и текстовете бяха подкрепени единодушно със 164 гласа.

Депутатите записаха, че военнослужещите ще имат право на основно месечно възнаграждение, състоящо се от възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и такова за присвоеното им военно звание, добавя БТА.

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност ще се определя ежегодно въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни от Националния статистически институт (НСИ).

Основното месечно възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата - за офицери не по-малко от 1,2, а за офицерски кандидати, сержанти и войници - не по-малко от 1,0.

Базата за определяне размера на основната месечна заплата за най-ниската длъжност на цивилните служители е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година съобразно данни на НСИ, като основната месечна заплата се увеличава с коефициент спрямо образованието - за висше образование не по-малко от 0,8, до средно образование включително не по-малко от 0,6.

Парламентът прие месечното възнаграждение на военнослужещите, увеличено от коефициента, да не може да бъде по-малко от предходната година.