В сравнение с 2013 г. населението е намаляло с 43 479 души. Към 31 декември 2014 г. населението е 7 202 198 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. Така страната ни се нарежда на 16-то място в Европейския съюз след Австрия и преди Дания. Мъжете са 3 502 015, а жените - 3 700 183., съобщи председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски, цитиран от "Фокус" и БНР.


През 2014 г. 28 727 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като от тях 54.8 процента са мъже, сочат още данните на НСИ. На възраст между 20-39 години са 55 % от емигрантите. Във възрастовата група 40 - 59 години относителният им дял е 25.8 %. Най-младите емигранти (под 20 години) са 12.6 %, а тези на 60 и повече навършени години - 6.6 % от всички емигранти.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (19.6%), Обединено то кралство (16.1%) и Испания (15.1%).

Раждаемост и смъртност

Раждаемостта се покачва минимално, но това не може да компенсира високата детска смъртност, заяви Сергей Цветарски.

"През 2014 г. в страната са регистрирани 67 585 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им се увеличава с 1007 деца", каза той.

Броят на умрелите през 2014 г. е 108 952 души
, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 4607 случая.

Същевременно средната възраст на българите нараства и вече е 43,2 години, а всяко пето лице е на възраст над 65 години. Населението в трудоспособна възраст е 4 403 000 души, а в над трудоспособна възраст са 1 734 000 души. В сравнение с 2013 година, трудоспособното население намалява с 68 000 души.

Средната продължителност на живота пък е 74,7 години.

"Не е новост, че населението намалява и застарява, тази тенденция е от десетилетия. Дисбалансът продължава с висока интензивност. България е сред страните със силно застаряващо население, това обуславя и високата степен на смъртност. Нараства и детската смъртност", обясни Сергей Цветарски.

През последните 20 години този показател бележеше снижение. Това е всеобщата европейска тенденция. За съжаление в България този показател все още е около два пъти по-висок от средното за ЕС.

Според статистическите данни през 2014 г. са починали 517 деца до едногодишна възраст, като най-висока детска смъртност има в областите Сливен, Хасково и Силистра.