За пациентите с проблеми в гастроинтестиналния тракт често пътят от диагностиката до терапията, нерядко хирургична, е доста дълъг. Изследванията в тази медицинска област са инвазивни, неприятни и много рядко се решават с няколко посещения в клиника или кабинет. Когато медикаментозната терапия не върши работа или се налага спешна намеса, в голям процент от случаите тя е хирургична. От години у нас се прилага миниинвазивен подход, който посреща нуждите на пациенти с конкретни оплаквания и решава проблемите им за време, което е несравнимо с протокола на класическата отворена хирургия.

За миниинвазивните процедури в гастроентерологията и ползите за пациента, говори проф. Стоян Ханджиев - началник Клиника по гастроентерология и хепатология към Аджибадем Сити Клиник Младост.

Какво означава терминът Миниинвазивна процедура в гастроентерологичната практика, проф. Ханджиев?

Миниинвазивните процедури в гастроентерологичната практика са един многообразен ансамбъл от ендоскопски и перкутанни (през кожата) техники. Наричат се "минииинвазивни", защото изискват минимален екип и имат минимален риск при максимално сигурен и визуално контролиран достъп. И въпреки че е инвазивна процедура, тя не е толкова тежка за пациента и възстановяването му е по-леко и бързо.

 При какви случаи се използват тези техники във вашата специалност?

Много са, но мога да посоча най-честите: ендоскопски асистирано отстраняване на полипи на дебелото черво (полипектомия), биопсии на хранопровод, стомах или дебело черво, връзково лигиране на хранопроводни разширени вени (варици), аргоноплазмена коагулация, ендоскопска хемостаза при кървене от стомах, хранопровод, дебело черво и мн. др.

Приложението им под формата на миниинванзивни процедури, прави ненужно приложението на хирургически разрез в коремната кухина (лапаротомии) при диагностиката и в конкретни случаи и за лечение на различни медицински състояния.

Какви са предимствата за пациента? Вие споменахте по-бързото възстановяване...

Предимствата за пациента са много: минимален оперативен достъп, минимален риск, минимални усложнения, минимално време за възстановяване. Пациентът дори е поставен в условия на краткотрайна анестезия, което осигурява и минимален болничен престой след процедурата - едва ден-два.

Понякога, заради дискомфорт в гастроинтестиналната област пациентът идва инцидентно на преглед, но се установяват промени, на които можем да реагираме веднага. В такива случаи даваме своевременна помощ и пестим на пациента дълги процедури по приемане в отделения, клиники и всичко, което подобни действия съпътства.

Има ли ограничения при пациентите, които могат да се възползват от миниинвазивните техники?

Миниинвазивните техники могат да се прилагат на всички пациенти, но има някои групи, които са с приоритет. Това са рисковите за хирургични интервенции пациенти, пациентите с онкологични заболявания, и такива, при които по-тежки хирургични интервенции биха довели до допълнителни усложнения в хода на лечението.

Добрата апаратура или добрият професионалист е по-важният фактор за успешното лечение?

Гаранция за добрия изход от извършената процедура е най-вече предварителното обсъждане и планът за действие. Екипът ни е съставен от изключителни специалисти и винаги имаме готовност за промяна на предварително планирана интервенция с възможност за преминаване към друг вариант.

Възможностите на клиниката с наличната апаратурата и екипната експертиза ни дава възможност да прилагаме тези комбинирани методи, при които процедурата завършва в едно действие. Медицинската ерудиция е от ключово значение също. В нея са съчетани опита и техническите умения, освен диагностичните качества и боравенето с апаратурата. Работата ни е екипна и аз съм щастлив да работя с колеги, които са изключителни професионалисти в това отношение.