Министерството на културата изрази положително отношение към гражданската инициатива предложението за изграждане в София на Паметник-скулптурна композиция в чест и признателност към българските медици.

С писмо, подписано от заместник министър Амелия Гешева, МК представя полезна информация, свързана с процедурно-административните изисквания и документацията за практическата реализация на предложението. 

Инициаторите очакват скоро аналогично позитивно отношение и от представителните органи на Столична община. Това ще даде възможност да се обединят усилията на обществеността и властите в страната за успеха на благородната инициатива.

Разрешение за строеж на монументално-декоративни и мемориални обекти се издава от главния архитект на Столична община.

Както е известно предложението включва изграждане на паметник на българските медици, спасили със своя самопожертвователен благороден труд, хиляди човешки животи през годините на съществуването на независима и свободна България и през настоящото време на големи трудности и изпитания, причинено от световната пандемия- Covid 19.