Около 72%, или 7 от всеки 10 българи на възраст над 16 години, определят здравния си статус като добър или много добър. Това показват данни от анализ на Евростат за здравния статус на европейците през 2017 г. по повод предстоящия Световен ден на здравето, 7 април.

Средният показател за ЕС е 70%, тоест почти приближаваме самооценката на здравето си до средно европейско ниво.

Според европейското здравно интервю мъжете у нас се самоопределят като здрави в по-висока степен от жените - 76% от силния пол и 69% от дамите оценяват здравния си статус в рамките на добър и много добър.

Данните на Евростат почти се покриват и със самооценките на здравния статус на българите в изследване на националната статистика - там процентът на самоопределящите се като здрави българи е почти същият, като оставащите 28% самоопределят здравето си като  задоволително или лошо.

Най-висок дял българи определят здравния си статус като добър във възрастовата група от 14 до 24 години - близо 97 на сто.

 

 

Респективно най-висок дял българи с влошен здравен статус има сред сънародниците ни на възраст 65 плюс години - близо 80% от тях се чувстват в лошо или много лошо здравословно състояние.

Според данните на НСИ за самооценка на здравето - най-висок дял българи се оплакват от високо кръвно налягане, съпроводено с болести на кръвоносната система - близо 30% или почти всеки трети българин.

На второ място българите се оплакват от хронични нарушения на гърба и артрози - близо 17%. На трето място са стенокардията и исхемичната болест на сърцето - около 10% и др.

Според анализа на Евростат около 8% от европейците над 16-годишна възраст се оплакват от лошо или много лошо здравословно състояние.

Най-висок процент хора с негативна здравна самооценка е регистриран в трите балтийски републики - в Латвия и Литва 44% от хората казват, че имат лош или много лош здравен статус, докато в Естония делът е 53%. Други страни с лош здравен статус са още: Унгария - 59 на сто , Португалия - 50 на сто, Полша - 48 на сто и др.

Най-високо и положително определят здравния си статус европейците над 16 години в Ирландия - 83 на сто, Кипър - 78 на сто, Италия и Швеция - по 77 на сто, Холандия - 76 на сто, и Малта - 75 на сто.

Самооценката на здравето при съседите ни е както следва: в Гърция (77 на сто), Румъния (73 на сто), Северна Македония - 72 на сто, и в Сърбия - 58 на сто, от жителите на тези страни определят здравния си статус като добър или много добър.

В ЕС повече мъже, отколкото жени смятат, че са в добро здраве - 72% от представителите на силния пол са оценили здравето си като много добро или добро през 2017 г. в сравнение с 67 на сто от дамите. Освен това процентът на населението в ЕС, оценило здравето си като добро или много добро, намалява с възрастта - близо 90 на сто от европейците на възраст от 16 до 44 години възприемат здравето си като добро или много добро. Процентът спада до 69 на сто за европейците на възраст от 45 до 64 години и намалява допълнително до 45 на сто за хората на възраст над 65 години, показват данните на Евростат.