Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен изпрати за лечение простреляна птица от защитения вид розов пеликан, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Птицата е била намерена от граждани в близост до автомагистрала "Хемус" край Каспичан и транспортирана до ветеринарна клиника в Нови Пазар, от където е получен сигнал в екоинспекцията.

При прегледа на пеликана от ветеринарните лекари, не са забелязани видими външни наранявания, но едното му крило било увиснало и не можел да лети. На същия ден птицата е транспортирана за лечение в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" в Стара Загора, където е установено, че по нея е стреляно с пушка, след като в крилото й са намерени две сачми.

От 1962 година розовият пеликан е защитен вид, включен в Червената книга (1985 г.). Среща се в езерата край Бургас и резервата "Сребърна", където има малка колония. Пеликаните пристигат на река Дунав в края на март или началото на април и си тръгват от септември до края на ноември. Обитават сладководни езера и блата с обширни тръстикови масиви, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства.