1 657 741 жилища, което е 38,9 на сто от жилищния фонд в страната, са необитаеми. Най-голям брой от тях са в областите в областите Видин (55,4 на сто), Бургас (53,7 на сто) и Перник (53,6 на сто), а най-нисък - в областите София (столица) (30,3) и Пловдив (31,1). Това показват данни от преброяването, съобщи Националният статистически институт.

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 2 907 616, или 68,2 на сто от жилищния фонд, а в селата се намират 1 353 838 (31,8 на сто) от жилищата. През периода 2011 - 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13,3 на сто), така и в селата (2,5 на сто).

Обитаваните жилища са 2 603 713, като преобладаващата част от тях са в градовете - 74,4 на сто.  

Все още обаче има жилищата, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация. Макар делът им да е малък - под 1 процент от жилищния фонд, броят им е 34 590. Те се намират основно в селата и най-голяма част от тях се намират в областите Кърджали (3,2 на сто), Враца (2,2 на сто) и Ямбол - 2,1 на сто.

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 1 030 295, или 24,2 на сто от жилищата в страната. Частична външна изолация имат 326 711, или 7,7 на сто, а без външна изолация са 2 904 448 жилища, или 68,2 на сто от жилищния фонд. Изцяло или частично санирани са 39,7 на сто от жилищата в градовете и 14,9 на сто от жилищата в селата.

В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас - 47 на сто, следват областите Варна - 35,6 на сто и София (столица) - 34,8 на сто от жилищния фонд на областта. Най-нисък е този показател в областите Монтана (9,2 на сто), Видин (10 на сто) и Ловеч (10,3 на сто).

В преобладаващата част от жилищата в страната (82,4 на сто) няма нито един вид съоръжения за хора с намалена подвижност , или не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.