В завещанието Вангелия Пандева Гущерова завещава цялото си движимо и недвижимо имущество на държавата и се разпорежда жилището й на улица "Ванга" 10 в Петрич и намиращите се в него вещи да послужат за учредяването на музей.
Със свое решение от 6 април 2007 г. Министерският съвет прехвърля безвъзмездно завещания от пророчицата имот - частна собственост, на община Петрич, с изричната й воля да се използва за създаване на музей, припомниха от общинската управа. Със същото решение на Министерския съвет община Петрич става собственик и на вещите на гадателката. Три месеца по-късно, на 10 юли 2007 г., Общинският съвет в Петрич предлага да се отпуснат средства - повече от 35 000 лева, за извършване на ремонтно-възстановителни дейности в имота на Ванга.
Целият имот е около 300 кв. метра. По-голямата част от него е дворно място. Самата къща, която е строена през 1942 г., е на площ около 70 кв. метра. Фирма "Лек" печели конкурса за изграждане на музейна експозиция, носеща името "Ванга". За девет месеца фирмата-изпълнител е подменила подовата настилка в дома, освежена е фасадата, лакирани са дървените повърхности, извършено е озеленяване и оформяне на двора, като е съхранена автентичността на къщата. Интериорът в десетте стаи е запазен, съхранена е и молитвената стая на Ванга.
Със заповед на кмета на община Петрич Вельо Илиев от 8 януари 2008 г. комисия е извършила инвентаризация на движимите вещи в къщата на пророчицата. Те са описани, оценено е и състоянието им, а около 1000 от тях са изложени като експонати в музея. Част от тях ще се сменят периодично в експозицията. Около 3000 са запазените лични вещи на леля Ванга. Сред тях са снимки, дрехи, подаръци от хора, на които е помагала, документи, предмети, служили й приживе.
Откриването на експозицията в дома-музей на Ванга на 5 май е едно от събитията в програмата за празника на Петрич, който по традиция се чества на 6 май - Гергьовден.