Националната сигурност винаги е актуален проблем, особено при все по-влошаващата се среда. Очаквам на този Консултативен съвет за национална сигурност да стане ясно още веднъж какви са мерките, предприемани от България относно рисковете и заплахите за националната сигурност, каза Румен Радев.

Държавният глава иска да знае „какво правят съседите около нас, какви модернизационни програми разгръщат, какви разходи дават за въоръжение. Във връзка с това иска да знае "какви модернизационни програми правим ние и мерките, които трябва да вземем".

Колективната система за сигурност и колективната отбрана не намаляват необходимостта от изграждане на наш собствен отбранителен капацитет, заяви главнокомандващият. Той изтъкна, че всички трябва да осъзнаем това възможно най-скоро.

Той напомни, че преди почти година - на 30 май 2017 г. вече е бил проведен "военен" КСНС, на който беше решено да се изградят необходимите отбранителни способности, да се модернизира Българската армия, да се повиши социалният статус на военнослужещите.
Сега искам да чуя отговори какво трябва да се направи, за да бъдат изпълнени тези решения, категоричен е Румен Радев.

Заседанието на КСНС започва в 14.00 часа.