Специализираната прокуратура потвърди неофициалната информация, че повидгинати обвинения на бившия шеф на ВиК-Перник Иван Витанов и доскорошната и.д. кметица Севдалина Ковачева заради водната криза. Двамата са задържани за 72 часа, през които ще преценено какви мярки за неотклонение да им бъдат поискани или определени, съобщиха от държавното обвинение.

Витанов е привлечен към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни сделки. В качеството си на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление, той умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество - на водопреносната и водоснабдителна мрежа на община Перник и на водата за питейно битови нужди от яз. "Студена". Въпреки задълженията си, регламентирани в Закона за водите, Наредба №4 от 14.09.2004 г. и тези по Договор от 01.04.2016 г. между "Асоциацията по ВиК" и "Водоснабдяване и канализация" ООД, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, Витанов умишлено не упражнил достатъчен контрол върху работата на служителите във ВиК, на които възложил да поддържат и ремонтират мрежата.

От това му бездействие е последвало разпиляване на имущество - вода за питейно битови нужди, постъпила от яз. "Студена" във ВиК мрежата на Перник. Щетите от това деяние са в приблизителен размер на 11 690 000 лв. (стойността на 7 млн. куб.м. вода за питейно битови нужди, които представляват разпилените 75% от всичката вода за питейно битови нужди в Перник за инкриминирания период), уточниха от Спецпрокуратурата.

На Витанов е повдигнато и обвинение и за сключването на неизгодни сделки на управляваното от него дружество, свързани с купуването и наемането на измервателни уреди на водния ресурс на язовира.

Обвинение е повдигнато на Севделина Ковачева за длъжностно престъпление. В качеството си на временно изпълняващ длъжността кмет на община Перник, след като била уведомена писмено и по надлежния ред от управителя на "ВиК" ООД Иван Витанов, че има силно намаляване на дебита на водоизточниците и водния ресурс в язовира, и след като били предложени действия за въвеждане на режим на водоползване в града и други 10 насемели места в общината, тя не изпълнила служебните си задължения по Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба №4 от 14 септември 2004 г. - за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Ковачева не е предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в населените места, което е довело до значителен недостиг и неправилно разходване на водния ресурс за питейно битови нужди в общината.

Събраните до момента доказателства сочат, че от действията на двамата обвинени не са могли да настъпят преки последици, довели до водната криза в Перник и региона. Тяхната дейност се явява последваща по отношение на загубата на вода за питейно-битови нужди от яз. "Студена" и сама по себе си (без противоправните действия на обвиняемия Нено Димов) не би причинила значителен недостиг на вода за питейно-битови нужди на над 97 000 души, се казва още в официалното съобщение.

Вече бившият екоминистър, който пръв беше обвинен за водната криза, беше оставен за постоянно в ареста от съда, въпреки настояването на защитата, че той само се е подипсвал под експертни мнения.