Българските власти подготвят вписване на престъплението "агресия" в Наказателния кодекс на страната, което да позволи "преследване на военно-политическото ръководство, издало заповедите за съответните военни действия в Украйна", обяви в интервю за "Euractiv България" правосъдният министър Атанас Славов.

Изданието отбелязва, позовавайки се на документи, обсъждани миналата година на ниво постоянни представители на държавите в Европейския съюз, че България е сред малкото страни в ЕС, които не са започнали наказателни процедури за военни престъпления в Украйна или за избягване на санкциите на ЕС срещу Русия. 

Министър Славов обяснява, че с промяната ще може да се използват като потенциални свидетели десетките хиляди украинци в България, а събраните данни от всички страни от ЕС би могло да бъдат събрани за целите на един евентуален трибунал за военни престъпления в Украйна. Той казва още, че с допълването на Наказателния кодекс ще може да се отиде над средното ниво, което в момента е максималното, до което стига преследването на военни престъпления.

"Нашата цел е България да може да води наказателни производства с универсална юрисдикция за извършените военни престъпления и престъпления срещу мира и човечеството в Украйна. Това ще бъде акт в подкрепа на международните усилия за разследване на руската агресия в Украйна", обяснява още Атанас Славов.

Преди дни в друго свое интервю, но за българска медия - Mediapool, той уточни.

"Доказателствата за военните престъпления на терен "достигат често до някакво средно ниво". Докато престъплението "агресия" е за високото ръководно ниво. На европейско ниво функционира Център за преследване на престъпленията от агресия. Нашата идеята е България активно да допринася за европейските усилия, защото е поела ангажимент за това".