Върховният административен съд отменил решение за установен конфликт на интереси по отношение на Нели Кордовска - главен директор на управление "Банков надзор" и изпълняващ правомощията на подуправител на БНБ, информират от КПКОНПИ.

Комисията беше приела, че Кордовска е използвала информация в свой частен интерес, получена при изпълнение на правомощията й по служба, и е изтеглила свои депозити от КТБ.

Съдът е постановил, че фактът на засилено теглене на депозити е бил "публично известен" и че много хора, незаемащи публична длъжност и неразполагащи със "служебна информация" са теглили пари.

Сигналът срещу Кордовска е още от февруари 2015 г. Тогава не е взето решение от антикорупционната комисия (КПКОНПИ) поради липса на кворум. През юли 2018 г. обаче КПКОНПИ реши, че шефката на надзора в БНБ е била в конфликт на интереси.

В последните работни минути на 19 юни 2014 г., точно преди КТБ да бъде поставена под специален надзор по предложение и на Нели Кордовска, тя е изтеглила на каса от банката 64 195 евро, е установила КПКОНПИ. Вътрешната информация, която шефката на Банковия надзор е имала, я е поставила в привилегировано положение спрямо останалите вложители на КТБ.

Официалната информация от временните синдици на КТБ е, че Кордовска е заявила и изтеглила сумата от 64 195 евро в 17:09:07 ч. на 19.06.2014 г. Работното време за допускане на клиенти на КТБ в банковия салон на централно управление на 19.06.2014 г. е било от 9:00 до 16:30 ч., като се е работило до приключване на обслужването на хората, които са вече вътре. Последната касова операция с клиенти е в 17:40:13.