Актьорът Явор Бахаров иска от Върховния административен съд (ВАС) да отмени осем текста от наредбата, по която се установява употребата на алкохол и наркотици, съобщи lex.bg. Преди два месеца районният съд в Разлог осъди Бахаров ефективно на една година затвор и му отне шофьорската книжка, след като полицаи го бяха заловили в Банско да кара криволичейки, под влияние на алкохол и наркотици.

С това дело актьорът, чрез защитника си Любомир Таков, мотивира пред ВАС и правния си интерес да оспори текстовете от Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Основен акцент в жалбата на Бахаров пред ВАС е, че трябва да бъде отменен изцяло чл. 20 от наредбата, в който са изброени лабораториите за изследване на проби от кръв и урина. Те твърдят, че са направили проучване, което показва, че нито една от лабораториите няма акредитация за тази си дейност. В жалбата се казва, че липсата на акредитация на тези лаборатории неимоверно нарушава правото на защита и на справедлив процес на обвиняемите и подсъдимите.

"Компрометираността на взетите, съхранявани и изследвани от неакредитирани лаборатории проби, които служат като основа на обвинението, от своя страна би довела до невалидност на предявеното обвинение, което може да се окачестви като правен non sense", се казва в жалбата до съда.

Другият съществен момент в нея е възражението срещу неравното третиране при търсене на наказателна отговорност от пияни и от дрогирани шофьори, тъй като за употребилите наркотици няма въведена долна граница, под която те да не биват преследвани от закона. Това обаче не произтича от наредбата, а от Наказателния кодекс, който в чл. 343б, не предвижда допустима употреба на дрога зад волана.

Защитникът на Бахаров настоява също, че трябва безспорно и несъмнено да бъде доказано, че приемът на наркотици е довел и до промяна в съзнанието или поведението му, които са го направили и опасен за движението.

"Казано по друг начин, не е достатъчно само да се установят следи от наркотични вещества в кръвта на водача или в издишания от него въздух, необходимо е поведението му да е повлияно от техния прием, а това следва да се установи с допустимите от НПК доказателствени средства. Това от своя страна значи да има законово предвидени референтни стойности, в които да се счита, че деецът е бил повлиян и това нещо се е отразило на възприятията му и поведението или действието на наркотичните вещество, макар и открито в организма му, отдавна да е отминало, и това по никакъв начин да не се отразява на неговото поведение", пише адвокат Таков .

Защитникът на Бахаров отбелязва още, че мерната единица, в която се измерва наличието на метаболити от наркотици в кръвта е в съотношение 1:100 000, а не както при алкохола 1:1 000.

Други текстове от наредбата, които Бахаров иска да бъдат отменени, касаят температурата за съхранение на пробите (чл. 18) и различното третиране (чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал.1) на употребата на дрога и алкохол - кръвните изследвания за алкохол се извършват двукратно с указани допустими отклонения, каквито при тестовете за наркотици няма.

ВАС е насрочил делото за 16 март догодина.