Необходими са спешни мерки за подобряване на условията на надзорния състав и на лишените от свобода в затвора в Ловеч, заяви служебният министър на правосъдието Крум Зарков. Той посети затвора заедно с ресорния заместник-министър Мария Павлова и главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Поводът за визитата, освен обратна връзка за действията, предприети в хода на реформата в системата за изпълнение на наказанията, са и множество сигнали, получени от служители, касаещи управлението на затвора и от затворници - за условията, при които търпят присъдите си.

В затвора и в трите общежития към него - "Атлант" в Троян, "Полигона" в Ловеч и "Велико Търново" във Велико Търново, са настанени общо 524 лишени от свобода.

Проверката показа, че усилията за подобряване на условията в корпуса на затвора са недостатъчни. Впечатление направиха значителни пропуски по осигуряване и опазване на материално-битовите условия. В последните години няма извършени ремонтни дейности в спалните помещения и баните на лишените от свобода, въпреки осигурените строителни материали по линия на ГДИН и Държавно предприятие "Фонд Затворно дело".

Снимка: МП

Препоръки за подобряване на лошите материално-битово условия са направени и след последното посещение на омбудсмана на Република България през декември 2021 г.

По отношение на организацията по надзорно-охранителната дейност се установи, че не са предприети необходимите действия за свеждането до минимум на положения извънреден труд от служителите на затвора в Ловеч.

Сходни са заключенията и на извършените проверки на затвора, назначени от главния директор на ГДИН в последните месеци.

От миналата седмица началникът на затвора старши комисар Розалина Ганекова е освободена от длъжността, след подадено от нея заявление за напускане. В тази връзка министър Зарков разпореди на главния директор на ГДИН да се предприемат спешни мерки за подобряване на материално-битовите условия в затвора Ловеч, както и за своевременното окомплектоване на ръководния състав.

Проверките на място в местата за лишаване от свобода от страна на политическото и професионалното ръководство ще продължат.

Снимка: Министерство на правосъдието

В края на миналата година министър Крум Зарков извърши проверка затвора в Плевен, за да се запознае с условията, при които търпят присъди лишените от свобода там и условията на труд на надзорно-охранителния състав.