Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбите на "Еврофутбол" и "Национална лотария" против решения на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за прилагане на принудителна административна мярка - окончателно отнемане на притежаваните лицензи, съобщиха от съда.

Решенията на три съдебни състава от ВАС по казусите са окончателни. Така на практика Върховният административен съд окончателно отмени акта, с който градският съд, на практика върна лиценза за хазартни игри и залагания на свързвания с Васил Божков "Еврофутбол".

Според съда в определените от ДХК срокове двете дружества не са предприели действия за погасяване или обезпечаване на установените от НАП просрочени публични вземания - за "Еврофутбол" в размер на общо 328 882 670,98 лева (главница - 261 164 891,87 лева и лихва - 69 304 242,84 лева) и за "Национална лотария" - по два акта за установяване на публични държавни вземания на обща стойност 14 945 470,83 лв. главница и 4 015 495,73 лв. лихва.

От доказателствата по делата е установено, че ДКХ е приложила принудителни административни мeрки - временно отнемане на лиценза за срок от три месеца, като е разпоредено в същия срок да се предприемат действия по преустановяването на допуснатите нарушения, т.е. за погасяване или обезпечаване на просрочените публични вземания към ДКХ. Това обаче не е сторено в законоустановения срок, посочват върховните съдии.

Неизпълнението на изискването за погасяване или обезпечаване на задълженията е и основание за временно отнемане на лицензите на дружествата, допълват от ВАС.

Държавата отне лиценза на "Еврофутбол" първо временно, а после - за постоянно, през 2020 г., след като финансовото министерство установи, че няколко хазартни фирми, сред които и "Еврофутбол", са плащали незаконно занижен размер на таксата за хазарт от 2014 г. до края на 2019 г.