Днес Нотариалната камара отбелязва 25 години от създаването си. На 24 октомври 1998 г. се провежда учредителното ѝ събрание и този ден е обявен за неин празник.  Председателят на камарата Димитър Танев припомня справянето с имотните измами, преодоляването на кражбите на фирми, измамите при прехвърлянето на автомобилите, както и за водената битка от пет години насам за създаването на регистър на овластяванията на т. нар. "уязвими лица".

Димитър Танев припомня, че фигурата на нотариуса съществува още от 1885 г., когато влиза в сила Законът за нотариусите и околийските съдии. 

"Отбелязвайки съществуването на свободния нотариат трябва да припомним, че в България фигурата на нотариуса съществува още от 1885 година със приемането на Закона за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариални дела,влязъл в сила на 14.03. същата година.Знаменателен е факта, че младата българска държава заемайки се със създаване на законодателство приема, че един от първите закони, който трябва да приеме е именно закон уреждащ статута на нотариуса.За сравнение първия закон уреждащ статута на нашите уважавани колеги и приятели адвокатите ,"Закон за адвокатите" е обнародван в " Държавен вестник" ,три години по- късно на 24.12.1888 г.", казва той.

Танев отбелязва, че Третата българска държава бърза да създаде фигурата на нотариуса, за да може да има свой довереник за прилагане на съвсем новото законодателство сред населението, за създаване на урегулирани граждански правоотношения. "Подобно на Наполеон, който инструментализира нотариуса във Франция за проповядване идеите на Гражданския кодекс и българската държава иска чрез държавния нотариус да създаде нов правов ред", казва той.

Българският нотариус е държавен до приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност през 1996 г. и стартирането на свободния нотариат през 1998 г. В цялата своя 138 годишна история българският нотариус действа като държавен служител 113 години, от които 59 години са в периода когато страната ни е била монархия.

С резолюция № 42 на Общото събрание на Нотариатите - членове на Международния съюз на Латинския нотариат, на 19 октомври 2004г. в Мексико, Нотариалната камара на Република България бе приета за пълноправен член на съюза. Официалното приемане се състоя в Рим на 8.11.2005г. Нотариалната камара на Република България бе приета и за пълноправен член на Съвета на нотариатите на ЕС на 2 март 2007 г.

Така през 2003 г. е променен Законът за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и са въведени държавен контрол върху нотариалната дейност, допълнителни изисквания за стаж и полагане на изпит за помощник-нотариусите, уреден е статутът на инспектор-нотариусите. "Не знам представители на друга свободна професия сами да предизвикат и осъществят законодателна промяна за въвеждането на допълнителен контрол и отговорности при упражняването на професията им", коментира председателят на камарата.

В годините на реституцията и приватизацията на недвижими имоти нотариусите са тези, които трябва да изградят конструкцията на собствеността. А по отношение на възстановяването на собствеността на земеделските земи Димитър Танев казва: "Нотариусите поеха юридическата задача и отговорност да облекат в нотариална форма, да установят идентичност, наследствени права по документи, повечето от които нямаха елементарни белези на официален акт за собственост. Друг термин освен "историческа заслуга" не приляга на приноса на тези колеги към съвременната правна история на страната".

В тези бурни години в България обаче се извършват стотици документни престъпления, свързани с удостоверяване и прехвърляне на собственост и извършване на всякакви нотариални удостоверявания, които гражданите наричат имотни измами. "Ние в Нотариалната камара решихме, че трябва да направим нещо, трябва да действаме, да инициираме съответни законодателни промени, за да защитим от една страна гражданите и от друга да си отвоюваме загубеното доверие", спомня си Димитър Танев. Той разказва как след среща с тогавашния зам.-главен прокурор Валери Първанов, нотариусите се заемат и изготвят цялостна концепция за законодателни промени, които да спрат имотните измами. Тя в голямата си част става реалност.

Едно от измененията е създаването на информационна система към Нотариалната камара, която има връзка с базата данни "Национален регистър на българските лични документи" на МВР и Националната база данни "Население". "Именно благодарение на технологичната връзка с тези две бази данни се възпряха двата най-често използвани способа за имотна измама - чрез фалшиви лични карти и фалшиви удостоверения за наследници. Факт е, че измамите с кражба на самоличност и представяне на неистински документи изчезнаха почти напълно", казва Танев.

Тази информационна система, която нотариусите решават да нарекат "Единство", е основната причина от 2009 г. до днес в Нотариалната камара да няма констатиран случай на фалшифицирано пълномощно, а в нея има 1 175 865 пълномощни за разпореждане с недвижими имоти.

След имотните измами нотариусите се изправят пред предизвикателството на кражбите на фирми. "В медиите бяха констатирани стотици случаи на кражба на самоличност при вписване и обявяване на обстоятелства в Търговския регистър. По предложение на Нотариалната камара се извършиха законодателни промени, при които нотариусът удостоверява подпис и съдържание едновременно и архивира документи свързани с дейността на търговците. Факт е, че от промените, които влязоха в сила в началото на 2017 г., до сега няма нито една "кражба на фирма" чрез "кражба на самоличност", когато е налице нотариално удостоверяване", разказва председателят на камарата.

Измамите с банкови пълномощни са пресечени като на служителите на финансовите институции е дадена възможност да правят справки в системата на нотариусите. Но камарата не е дала достъп само на тях - тя е раздала над 6000 пароли на институции и лица, които могат да правят справки.

От 2018 г. пък вече има нормативно-информационен обмен между Нотариалната камара и МВР при прехвърлянето на моторни превозни средства, при който системата извършва десет автоматизирани справки и защитава интересите на държавата, контролира се плащането на съответните данъци и се възпрепятства прането на пари при продажба на коли.

Тече и нова битка - от пет години камарата настоява да създаде регистър на овластяванията на т. нар. "уязвими лица", за да се осветлят и подпомогнат действията на възрастните хора, както и на тези, които поради една или друга причина не могат да се грижат добре за своите имуществени дела.

"Философията на Нотариалната камара е, че информационната система сама по себе си е само едно помагало, което както може да бъде улеснение, така може да застраши правната сигурност. Информационните системи имат своя смисъл единствено когато са продължение на правото, когато са част от една нормативна процедура и са вплетени в законодателството на страната", подчертава Димитър Танев.

И заявява: "Нотариусите постъпихме честно спрямо обществото, инициирахме и осъществихме многобройни правни промени, създадохме една съвременна информационна среда, която непрекъснато усъвършенстваме, за да създадем реална правна сигурност. Благодарение на усилията на Нотариалната камара са възможни сигурни сделки с недвижими имоти, възможно е едно уверено ипотечно кредитиране, възможен е един спокоен пазар на недвижими имоти и инвестиране в строителството".

Модерният нотариат не е самоцел, а път за създаване и поддържане на правна сигурност, категоричен е председателят на камарата. И подчертава, че основното в работата на нотариуса е доверието - на държавата, която му е възложила важна роля, и на гражданите. Доверието е пътят на нотариуса, заключава Димитър Танев.

Министърът на правосъдието Атанас Славов също поздрави днес нотариусите по случай 25-ата годишнина от създаването на Нотариалната камара. "Този четвъртвековен период е изключително дълъг за нашето доста разделено и динамично развиващо се общество. Това е период, за който трябва да направим равносметка", каза в обръщението си Славов.

Като постижение той открои на първо място изграждането на Нотариата като свободна, самоуправляваща се професия, налагаща високи професионални стандарти във време, "когато нашето общество преминаваше през сериозни кризи - икономически, политически и геополитически".

Министър Славов отбеляза и че през тези години професията на нотариусите се е превърнала в една от най-атрактивните за българските юристи. "И това е така не само заради високия социален статус, който дава тази професия, но и защото българският нотариат е гаранция за правната сигурност, гаранция за гражданския и търговския оборот. Това мотивира много млади колеги да се присъединят към професията", допълни министърът.

Атанас Славов изтъкна и постигнатото в областта на дигитализацията, в която българският нотариат е пионер. "Министерство на правосъдието винаги е отворено за предложенията на българските нотариуси. Благодаря ви за участието в множеството работни групи в министерството за изработването на различни нормативни актове. Благодаря ви и за вашата инициативност през годините да държите високи стандарти на професията и тя да има една добра законова регулация, което е изключително важно", каза правосъдният министър.

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО